Đường cong hoán đổi

[CPP] ĐƯỜNG CONG HOÁN ĐỔI là gì? Tên tiếng Anh của Đường cong hoán đổi là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Đường cong hoán đổi.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Đường cong hoán đổi Swap Curve

Khái niệm Đường cong hoán đổi

Đường cong hoán đổi trong tiếng Anh là Swap Curve.

Đường cong hoán đổi là đường cong biểu diễn mối quan hệ giữa các tỉ lệ hoán đổi với các kì hạn hợp đồng hoán đổi khác nhau. Đường cong hoán đổi là đường cong lợi suất tương đương của hợp đồng hoán đổi.   

Đường cong lợi suất và đường cong hoán đổi có hình dạng tương tự nhau, tuy nhiên, vẫn có sự khác biệt giữa cả hai.

Sự khác biệt này được gọi là chênh lệch hoán đổi, mức chênh lệch này có thể là tích cực hoặc tiêu cực. 

Ví dụ: nếu một hợp đồng hoán đổi 10 năm có tỉ lệ 4% và tỉ lệ của tín phiếu kho bạc 10 năm là 3,5%, chênh lệch hoán đổi sẽ là 50 điểm cơ bản.

Chênh lệch hoán đổi trên một hợp đồng cho thấy mức độ rủi ro liên quan, mức độ rủi ro liên quan sẽ tăng lên khi mức chênh lệch tăng lên.      

Đặc điểm Đường cong hoán đổi 

Khi các cá nhân và doanh nghiệp vay tiền từ một tổ chức cho vay, chẳng hạn như ngân hàng, họ phải thực hiện thanh toán lãi cho số tiền đã vay. Lãi suất áp dụng cho một khoản vay có thể là lãi suất cố định hoặc thả nổi. 

Đôi khi, chủ thể với khoản vay có lãi suất cố định có thể muốn chuyển sang một khoản vay với lãi suất thả nổi và ngược lại, một công ty có khoản vay lãi suất thả nổi có thể muốn đổi sang khoản vay lãi suất cố định.

Trong cả hai trường hợp trên, các công ty có thể tham gia vào một thỏa thuận hợp đồng được gọi là hợp đồng hoán đổi lãi suất.  

Hợp đồng hoán đổi lãi suất là một công cụ tài chính phái sinh cho phép hoán đổi hoặc trao đổi các tỉ lệ lãi suất trên cùng một khoản vay. Một bên trong hợp đồng sẽ trả tỉ lệ lãi suất cố định và bên kia sẽ trả lãi suất thả nổi dựa trên các điểm chuẩn.

Tại thời điểm ban đầu của hợp đồng, giao dịch hoán đổi thường được định giá sao cho giá trị ban đầu bằng không và dòng tiền ròng bằng không.

Mỗi ngày, thông tin về tỉ lệ hoán đổi với các kì hạn khác nhau sẽ được các ngân hàng thu thập và biểu diễn trên biểu đồ, tạo thành một đường được gọi là đường cong hoán đổi

Do giá trị thời gian của tiền và các kì vọng thay đổi tỉ lệ tham chiếu, các hợp đồng hoán đổi với kì hạn khác nhau sẽ có tỉ lệ hoán đổi khác nhau.    

Sử dụng Đường cong hoán đổi 

Được sử dụng tương tự như đường cong lợi suất trái phiếu, đường cong hoán đổi giúp xác định các đặc điểm khác nhau của tỉ lệ hoán đổi trên các khoảng thời gian khác nhau. 

Tỉ lệ hoán đổi được biểu diễn trên trục y và thời gian đáo hạn hợp đồng được biểu diễn trên trục x. 

Một đường cong hoán đổi sẽ có các mức giá khác nhau cho các kì hạn khác nhau của tỉ lệ lãi suất chuẩn (ví dụ LIBOR 1 tháng, LIBOR 3 tháng, LIBOR 6 tháng, v.v.). Nói cách khác, đường cong hoán đổi cho nhà đầu tư thấy lợi nhuận có thể đạt được cho một giao dịch hoán đổi trong các thời gian đáo hạn khác nhau. 

Thời hạn đáo hạn hợp đồng hoán đổi lãi suất càng xa thì độ nhạy của nó đối với thay đổi lãi suất càng lớn. Do tỉ lệ hoán đổi dài hạn cao hơn tỉ lệ hoán đổi ngắn hạn, đường cong hoán đổi thường dốc lên.   

Hình minh họa. Nguồn: Slideplayer.com

Đường cong hoán đổi được sử dụng trong tài chính như một chuẩn mực để thiết lập tỉ lệ quĩ, định giá các sản phẩm tài chính có thu nhập cố định như trái phiếu doanh nghiệp và chứng khoán bảo đảm bằng thế chấp (MBS).

Các công cụ phái sinh OTC (như hợp đồng hoán đổi không phải là hợp đồng hoán đổi Plain Vanilla và hợp đồng tương lai ngoại hối) được định giá dựa trên đường cong hoán đổi. 

Ngoài ra, đường cong hoán đổi cũng được sử dụng để đánh giá nhận thức chung của thị trường về các điều kiện của thị trường thu nhập cố định.   

(Theo Investopedia)

Định nghĩa tóm tắt:

Đường cong hoán đổi có tên tiếng Anh là Swap Curve.

Đường cong hoán đổi là đường cong biểu diễn mối quan hệ giữa các tỉ lệ hoán đổi với các kì hạn hợp đồng hoán đổi khác nhau. Đường cong hoán đổi là đường cong lợi suất tương đương của hợp đồng hoán đổi.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Đường cong hoán đổi (Swap Curve) là gì? Sử dụng Đường cong hoán đổi. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Đường cong hoán đổi (hay trong tiếng Anh là Swap Curve). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Trả lời

Your email address will not be published.