[CPP] GIÁ YẾT DANH NGHĨA là gì? Tên tiếng Anh của Giá yết danh nghĩa là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Giá yết danh nghĩa.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Giá yết danh nghĩa Nominal Quotation / Nominal Quote / Nominal Price

Khái niệm Giá yết danh nghĩa

Giá yết danh nghĩa trong tiếng Anh là Nominal Quotation, Nominal Quote Nominal Price.

Giá yết danh nghĩa là giá giả định mà tại đó chứng khoán có thể được giao dịch. Giá yết danh nghĩa được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường nhằm giúp các nhà giao dịch ước tính giá trị của giao dịch. 

Tuy nhiên, giá yết danh nghĩa không đại diện cho giá mua hoặc giá bán thực tế của chứng khoán đó.   

Để tránh sự nhầm lẫn cho các nhà giao dịch, các chữ FYI – sử dụng để tham khảo (for your information) hoặc FVO – chỉ sử dụng cho định giá (for valuation only) thường được đặt trước giá yết danh nghĩa. 

Đối nghịch với giá yết danh nghĩa là giá yết chắc chắn (firm quote/ firm price) là mức giá giao dịch trong thực tế.   

Đặc điểm Giá yết danh nghĩa 

Nhà tạo lập thị trường xác định giá yết danh nghĩa bằng cách tham khảo các vị thế lịch sử và vị thế lí thuyết của chứng khoán đó. Tuy nhiên phương pháp tính toán giá yết danh nghĩa khác nhau tùy thuộc vào nhà tạo lập thị trường. 

Giá yết danh nghĩa có vai trò quan trọng ở chỗ chúng cho phép các nhà giao dịch ước tính giá trị của các giao dịch mà không cần phải giao dịch thực tế. 

Giá yết danh nghĩa thường được sử dụng trong các thị trường phái sinh, như các sàn giao dịch tương lai, sàn giao dịch quyền chọn và ngoại hối.   

Đối lập với giá yết danh nghĩa là giá chắc chắn, đó là một mức giá đề nghị thực tế để mua hoặc bán một chứng khoán. Giá chắc chắn không được hủy bỏ.

Giá yết danh nghĩa và Giao dịch kí quĩ 

Giá yết danh nghĩa đặc biệt quan trọng đối với các nhà giao dịch kí quĩ. Các nhà giao dịch kí quĩ sẽ vay tiền từ công ty môi giới của họ để mua tài sản với đòn bẩy lớn hơn.

Tài sản thế chấp cho các khoản vay này là các tài sản được giao dịch và khoản dự trữ tiền mặt của chính nhà giao dịch. 

Cả người giao dịch kí quĩ và công ty môi giới phải giám sát chặt chẽ giá trị của tài sản thế chấp trong tài khoản của người giao dịch kí quĩ. 

Để hỗ trợ cho nhà giao dịch kí quĩ, công ty môi giới cung cấp liên tục mức giá yết danh nghĩa cho các tài sản trong tài khoản, cho phép nhà giao dịch ước tính giá trị tài khoản mà không cần phải bán chứng khoán.   

Ví dụ về Giá yết danh nghĩa

 – Các nhà giao dịch ngoại hối thường sử dụng một loại giá yết danh nghĩa được gọi là giá chỉ thị (indicative quote). Giá chỉ thị là một loại giá yết tiền tệ được cung cấp bởi một nhà tạo lập thị trường cho một đối tác khác. 

Khi nhà tạo lập thị trường đưa ra mức giá chỉ thị cho một cặp tiền tệ, nhà tạo lập thị trường không bị bắt buộc phải giao dịch cặp tiền tệ đó ở mức giá và số lượng được nêu trong giá chỉ thị. 

Khi một nhà giao dịch yêu cầu báo giá cho một cặp tiền tệ nhưng không chỉ định số tiền giao dịch hoặc nếu họ nghi ngờ về khả năng mua hoặc bán với mức giá yết của nhà tạo lập thị trường, họ sẽ yêu cầu một mức giá chỉ thị.   

 – Tương tự, các nhà giao dịch trái phiếu đô thị sử dụng một loại giá yết danh nghĩa khác được gọi là giá chỉ thị có thể thực hiện được (workable indication) để ước tính giá và nguồn cung của một trái phiếu cụ thể. 

Giá chỉ thị có thể thực hiện được là một loại giá yết danh nghĩa vì nó cho phép các nhà giao dịch đồng ý tạm thời với các điều khoản của giá chỉ thị có thể thực hiện được trong khi vẫn có quyền sửa đổi lệnh của họ trong một khoảng thời gian xác định. 

Không giống như với giá chắc chắn, lệnh của các nhà đầu tư sẽ bị ràng buộc ngay lập tức. 

(Theo Investopedia)

Định nghĩa tóm tắt:

Giá yết danh nghĩa có tên tiếng Anh là Nominal Quotation / Nominal Quote / Nominal Price.

Giá yết danh nghĩa là giá giả định mà tại đó chứng khoán có thể được giao dịch. Giá yết danh nghĩa được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường nhằm giúp các nhà giao dịch ước tính giá trị của giao dịch.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Giá yết danh nghĩa (Nominal Quotation) là gì? Giá yết danh nghĩa và Giao dịch kí quĩ. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Giá yết danh nghĩa (hay trong tiếng Anh là Nominal Quotation / Nominal Quote / Nominal Price). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Trả lời

Your email address will not be published.