Giải bài tập Quản trị rủi ro tài chính – Don M. Chance, Robert Brooks (Cao học)

14

GIẢI BÀI TẬP QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH CỦA DON M. CHANCE, ROBERT BROOKS (CAO HỌC ĐẠI HỌC KINH TẾ)

giai-bai-tap-quan-tri-rui-ro-tai-chinh-don-m-chance-robert-brooks
giai-bai-tap-quan-tri-rui-ro-tai-chinh-don-m-chance-robert-brooks

Mình xin chia sẻ phần giải bài tập môn Quản trị rủi ro tài chính của Don M. Chance, Robert Brooks.

Phần giải bài tập này tuy không cập nhật mới nhất thứ tự bài giải đối với ấn bản mới nhất mà các bạn đang sử dụng, nhưng các bạn cứ để ý các con số và cách giải bài sẽ biết nó nằm ở câu bao nhiêu trong sách các bạn.

À phần giải bài tập môn Quản trị rủi ro tài chính của Don M. Chance, Robert Brooks này được viết bằng tiếng anh nên các bạn cố gắng tham khảo nhé. Cũng không khó là mấy đối với các bạn ở bậc Cao học nhỉ. Introduction to Derivatives and Risk Management – Don M. Chance, Robert Brooks

GIẢI BÀI TẬP QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH CỦA DON M. CHANCE, ROBERT BROOKS (Introduction to Derivatives and Risk Management Solutions – Don M. Chance, Robert Brooks)

CHƯƠNG 1.

Giải bài tập chương 1 môn quản trị rủi ro tài chính của Don M. Chance, Robert Brooks.
Các bạn có thể download tại đây: DOWNLOAD CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 2.

Giải bài tập chương 2 môn quản trị rủi ro tài chính của Don M. Chance, Robert Brooks.
Các bạn có thể download tại đây: DOWNLOAD CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 3.

Giải bài tập chương 3 môn quản trị rủi ro tài chính của Don M. Chance, Robert Brooks.
Các bạn có thể download tại đây: DOWNLOAD CHƯƠNG 3

CHƯƠNG 4.

Giải bài tập chương 4 môn quản trị rủi ro tài chính của Don M. Chance, Robert Brooks.
Các bạn có thể download tại đây: DOWNLOAD CHƯƠNG 4

CHƯƠNG 5.

Giải bài tập chương 5 môn quản trị rủi ro tài chính của Don M. Chance, Robert Brooks.
Các bạn có thể download tại đây: DOWNLOAD CHƯƠNG 5

CHƯƠNG 6.

Giải bài tập chương 6 môn quản trị rủi ro tài chính của Don M. Chance, Robert Brooks.
Các bạn có thể download tại đây: DOWNLOAD CHƯƠNG 6

CHƯƠNG 7.

Giải bài tập chương 7 môn quản trị rủi ro tài chính của Don M. Chance, Robert Brooks.
Các bạn có thể download tại đây: DOWNLOAD CHƯƠNG 7

CHƯƠNG 8.

Giải bài tập chương 8 môn quản trị rủi ro tài chính của Don M. Chance, Robert Brooks.
Các bạn có thể download tại đây: DOWNLOAD CHƯƠNG 8

CHƯƠNG 9.

Giải bài tập chương 9 môn quản trị rủi ro tài chính của Don M. Chance, Robert Brooks.
Các bạn có thể download tại đây: DOWNLOAD CHƯƠNG 9

CHƯƠNG 10.

Giải bài tập chương 10 môn quản trị rủi ro tài chính của Don M. Chance, Robert Brooks.
Các bạn có thể download tại đây: DOWNLOAD CHƯƠNG 10 (đang cập nhật!)

CHƯƠNG 11.

Giải bài tập chương 11 môn quản trị rủi ro tài chính của Don M. Chance, Robert Brooks.
Các bạn có thể download tại đây: DOWNLOAD CHƯƠNG 11


*CÁC CHƯƠNG KHÁC TRONG PHẦN GIẢI BÀI TẬP QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH – Don M. Chance, Robert Brooks (CAO HỌC) MÌNH SẼ TIẾP TỤC CẬP NHẬT NHÉ.

 

5/5 - (25 bình chọn)

14 Comments

Trả lời

Your email address will not be published.