[CPP] GIẢI CHẤP là gì? Tên tiếng Anh của Giải chấp là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Giải chấp.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Giải chấp Mortgage Lien Release

Khái niệm Giải chấp

Giải chấp hoặc giải chấp ngân hàng hoặc xóa đăng kí thế chấp trong tiếng Anh gọi là mortgage lien release hoặc satisfaction of mortgage.

Giải chấp là một văn bản pháp lí được cung cấp bởi bên nhận thế chấp (ngân hàng, tổ chức tài chính) thông báo rằng khoản thế chấp đã được thanh toán đầy đủ, tất cả các điều khoản của khoản vay đã được hoàn thành và sẽ không còn thế chấp về tài sản. 

Giải chấp là một sự thừa nhận rằng, người vay đã hoàn thành thỏa thuận thanh toán và do đó, thế chấp được tất cả các bên công nhận là đã thanh toán đầy đủ. 

Điều này có nghĩa là người vay đã hoàn toàn trả khoản vay của họ cho người cho vay theo thỏa thuận (bao gồm các khoản phí trễ hạn hoặc các khoản thanh toán cần thiết khác của người cho vay). Một tài sản được giải chấp khi nó đã chấm dứt nghĩa vụ đảm bảo cho khoản nợ – đã thanh lý hợp đồng vay. 

Vì vậy việc giải chấp là điều bắt buộc đối với người vay khi đến hạn trả nợ gốc tại ngân hàng.

Khi nào cần giải chấp ngân hàng

– Người vay trả hết nợ khoản vay cho ngân hàng 

– Người đi vay đang vay nhưng muốn đổi tài sản thế chấp hiện tại sang tài sản thế chấp khác. 

– Người vay tất toán trước hạn (bán nhà , xe, vay ngân hàng khác…) và có nhu cầu rút tài sản ra khỏi ngân hàng

Khi người vay có nhu cầu giải chấp tài sản, họ sẽ lên ngân hàng trả hết tiền cho khoản vay. Sau đó, cầm phiếu nộp tiền lên gặp nhân viên tín dụng phụ trách hồ sơ của mình và thông báo với nhân viên đó là họ muốn giải chấp ngân hàng.

Hậu quả của việc không nộp giải chấp ngân hàng

Mỗi nơi có một giới hạn theo luật định khác nhau, trong đó giải chấp sẽ được yêu cầu phải nộp theo. Trong trường hợp tổ chức tài chính liên quan và người cho vay không ghi lại và kí văn bản giải chấp, họ sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả các thiệt hại và hình phạt được trả cho người vay. Ngoài ra, người vay có thể không bán được tài sản trong tương lai nếu họ không thể cung cấp tài liệu pháp lí rằng tài sản đã được thanh toán đầy đủ.

(Theo eforms.com)

Định nghĩa tóm tắt:

Giải chấp có tên tiếng Anh là Mortgage Lien Release.

Giải chấp là một văn bản pháp lí được cung cấp bởi bên nhận thế chấp (ngân hàng, tổ chức tài chính) thông báo rằng khoản thế chấp đã được thanh toán đầy đủ, tất cả các điều khoản của khoản vay đã được hoàn thành và sẽ không còn thế chấp về tài sản.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Giải chấp (Mortgage Lien Release) là gì?. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Giải chấp (hay trong tiếng Anh là Mortgage Lien Release). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Trả lời

Your email address will not be published.