[CPP] GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH là gì? Tên tiếng Anh của Giám đốc tài chính là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Giám đốc tài chính.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Giám đốc tài chính Chief Financial Officer – CFO

Khái niệm Giám đốc tài chính

Giám đốc tài chính trong tiếng Anh được gọi là Chief Financial Officer – CFO.

Giám đốc tài chính là một vị trí giám đốc phụ trách quản lí tài chính doanh nghiệp như: nghiên cứu, phân tích, xây dựng các kế hoạch tài chính; khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, cảnh báo các nguy cơ đối với doanh nghiệp thông qua phân tích tài chính và đưa ra những dự báo đáng tin cậy trong tương lai.

Vai trò

Tại các nước phát triển, giám đốc tài chính là một vị trí không thể thiếu trong mỗi doanh nghiệp. 

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ vận dụng các công cụ tài chính nhằm thực hiện tối đa hóa hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp thì CFO – Giám đốc Tài chính phải tập trung hơn nhiều vào vai trò và trách nhiệm của mình. 

Cụ thể:

– CFO là một nhà cố vấn chiến lược

Vai trò đầu tiên của CFO là làm một nhà chiến lược cho Giám Đốc Điều Hành (CEO). Các CFO đóng vai trò này sẽ tuân thủ chặt chẽ các chuẩn mực về báo cáo tài chính và kiểm soát các yêu cầu khác. 

Các CFO phải có khả năng bao quát tốt, khả năng báo cáo số liệu, quản lí chức năng tài chính và phản ứng lại với các dữ kiện khi họ giải quyết vấn đề. 

Họ phải có tư duy phân tích, cùng với sự nhạy bén về tài chính để đưa ra các chiến lược tài chính với các mục tiêu dài hạn của tổ chức.

– CFO là một nhà lãnh đạo

Vai trò này là sự điều hành các chiến lược của công ty. Các CFO phải đảm nhận quyền sở hữu các kết quả tài chính của tổ chức và đội ngũ quản lí cấp cao. 

Sử dụng mô hình tài chính hợp lí nâng độ hiệu quả, mức độ dịch vụ và chịu trách nhiệm cân bằng chi phí sao cho hợp lí và linh hoạt.

– CFO là một nhà ngoại giao

Trong hầu hết mọi trường hợp, CFO chính là bộ mặt quyết định khả năng tài chính của công ty. Vì vậy, vai trò của Giám Đốc Tài Chính trở hành vai trò của sự bền vững của công ty đối với khách hàng, nhà cung cáp và ngân hàng. 

CFO sẽ giúp công ty, doanh nghiệp có thể hòa hợp với đối tác trong chiến lược kinh doanh.

– CFO là một trưởng nhóm

Cuối cùng nhưng cũng không kém quan trọng đó là vai trò lãnh đạo nhóm cho các thành viên khác trong và ngoài chức năng tài chính. 

Họ cần vạch ra cho nhóm các hướng đi tương lai giúp nâng hiệu suất kinh doanh, bên cạnh đó cũng cung cấp cho các quản lí cao cấp kế hoach tài chính giúp đột phá gia tăng lợi nhuận. 

Vai trò của CFO là tập hợp nhiều nhóm cá nhân tài năng để đạt được thành tích tài chính cao cho tập thể.

Ở khía cạnh khác CFO có 4 vai trò chính sau:

– Steward: Bảo vệ và giữ gìn tài sản của công ty bằng phương pháp quản lí rủi ro hiệu quả và đảm bảo tính chính xác các loại sổ sách.

– Operator: Đảm bảo hoạt động tài chính cơ bản hiệu quả.

– Strategist: Có chiến lược phát triển đồng nhất hoặc gia tăng hiệu quả cho chiến lược phát triển chung của công ty theo từng giai đoạn.

– Catalyst: Duy trì đảm bảo thấm nhuần tư tưởng về tư duy tài chính trong trong công ty khi thực hiện công việc cũng như trong việc đánh gia, chấp nhận rủi ro trong công ty.

(Tài liệu tham khảo: Trường Doanh nhân TOP OLYMPIA, ICONIC GROUP,  Khởi nghiệp trẻ)

Định nghĩa tóm tắt:

Giám đốc tài chính có tên tiếng Anh là Chief Financial Officer – CFO.

Giám đốc tài chính là một vị trí giám đốc phụ trách quản lí tài chính doanh nghiệp như: nghiên cứu, phân tích, xây dựng các kế hoạch tài chính; khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, cảnh báo các nguy cơ đối với doanh nghiệp thông qua phân tích tài chính và đưa ra những dự báo đáng tin cậy trong tương lai.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Giám đốc tài chính (Chief Financial Officer – CFO) là ai? Vai trò. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Giám đốc tài chính (hay trong tiếng Anh là Chief Financial Officer – CFO). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Đánh giá!

Trả lời

Your email address will not be published.