Giao hàng thuế chưa trả

[CPP] GIAO HÀNG THUẾ CHƯA TRẢ là gì? Tên tiếng Anh của Giao hàng thuế chưa trả là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Giao hàng thuế chưa trả.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Giao hàng thuế chưa trả Delivered Duty Unpaid – DDU

Khái niệm Giao hàng thuế chưa trả

Giao hàng thuế chưa trả – danh từ, trong tiếng Anh được dùng bởi cụm từ Delivered Duty Unpaid, viết tắt là DDU.

Giao hàng thuế chưa trả là một điều kiện vận chuyển hàng hóa của Incoterms, theo đó người bán giao hàng cho người mưa, chưa thông qua NK và chưa dỡ hàng xuống từ phương tiện vận chuyển hàng đến tại nơi đích qui định. (Theo Giáo trình Thanh toán quốc tế, NXB Thống kê

Người bán phải chịu chi phí và rủi ro trong việc đưa hàng đến nơi qui định, ngoại trừ nghĩa vụ liên quan đến việc NK tại nước hàng được chở đến. Người mua phải chịu những nghĩa vụ như vậy, cũng như các chi phí và rủi ro phát sinh do người mua không hoàn thành thông qua NK đúng hạn.

Điều kiện DDU được sử dụng cho bất kì phương thức vận tải nào, nhưng nếu việc giao hàng được thực hiện trên boong tàu hoặc trên cầu cảng tại cảng đích qui định, thì nên sử dụng điều kiện DES hoặc DEQ.

Nghĩa vụ của các bên

NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI BÁN

NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI MUA

A1. Cung cấp hàng phù hợp với hợp đồng:

Phải cung cấp hàng và hóa đơn thương mại, các bằng chứng phù hợp khác theo yêu cầu của hợp đồng mua bán.

B1. Trả tiền hàng:

Phải trả tiền hàng theo qui định của hợp đồng mua bán.

A2. Giấy phép và các thủ tục:

Với rủi ro và chi phí thuộc về mình, phải lấy giấy phép XK và hoàn thành các thủ tục thông quan XK và quá cảnh qua các nước.

B2. Giấy phép và các thủ tục:

Với rủi ro và chi phí thuộc về mình, phải lấy giấy phép NK, hoàn thành các thủ tục thông quan NK.

A3. Hợp đồng vận tải và hợp đồng bảo hiểm:

a) Hợp đồng vận tải: Với mọi chi phí thuộc về mình, kí hợp đồng vận tải để chở hàng đến nơi qui định.

Nếu cầu cảng cụ thể chưa được thỏa thuận hoặc được không thể xác định được từ thực tế, thì người bán có thể chọn địa điểm phù hợp với mình tại nơi đích qui định.

b) Hợp đồng bảo hiểm: Không có nghĩa vụ.

B3. Hợp đồng vận tải và hợp đồng bảo hiểm:

a) Hợp đồng vận tải: Không có nghĩa vụ.

b) Hợp đồng bảo hiểm: Không có nghĩa vụ.

A4. Giao hàng:

Phải đặt hàng dưới sự định đoạt của người mua, hoặc của người khác do người mua chỉ định, trên phương tiện vận chuyển hàng đến, tại nơi đích qui định, vào ngày hoặc trong thời hạn giao hàng.

B4. Nhận hàng:

Phải nhận hàng khi hàng đã được chuyển giao theo đúng điều A4.

A5. Chuyển giao rủi ro:

Trừ những qui định tại điều B5, phải chịu mọi rủi ro về mất mát và hư hỏng hàng, cho đến thời điểm hàng đã được giao theo đúng điều A4.

B5. Chuyển giao rủi ro:

Chịu mọi rủi ro về mất mát và hư hỏng hàng từ thời điểm hàng được giao theo điều A4.

Chịu mọi chi phí phát sinh về mất mát và hư hỏng hàng nếu không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tại điều B2.

Chịu mọi chi phí phát sinh về mất mát về hư hỏng hàng từ ngày thỏa thuận hoặc ngày hết hạn giao hàng, do không thông báo, nhưng với điều kiện hàng thuộc hợp đồng đã được tách riêng biệt.

(Theo Giáo trình Thanh toán quốc tế, NXB Thống kê

Định nghĩa tóm tắt:

Giao hàng thuế chưa trả có tên tiếng Anh là Delivered Duty Unpaid – DDU.

Giao hàng thuế chưa trả là một điều kiện vận chuyển hàng hóa của Incoterms, theo đó người bán giao hàng cho người mưa, chưa thông qua NK và chưa dỡ hàng xuống từ phương tiện vận chuyển hàng đến tại nơi đích qui định.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Điều kiện Giao hàng thuế chưa trả (Delivered Duty Unpaid – DDU) là gì?. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Giao hàng thuế chưa trả (hay trong tiếng Anh là Delivered Duty Unpaid – DDU). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Trả lời

Your email address will not be published.