[CPP] GIỚI HẠN VỊ THẾ là gì? Tên tiếng Anh của Giới hạn vị thế là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Giới hạn vị thế.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Giới hạn vị thế Position Limit

Khái niệm Giới hạn vị thế

Giới hạn vị thế trong tiếng Anh là Position Limit.

Giới hạn vị thế là số lượng hợp đồng phái sinh tối đa mà một nhà giao dịch (trader) hay nhà đầu tư có thể sở hữu.

Giới hạn vị thế được đưa ra để ngăn chặn bất kì ai sử dụng các công cụ phái sinh để thực hiện kiểm soát quá mức trên thị trường.

Ý nghĩa của giới hạn vị thế

Giới hạn vị thế là giới hạn quyền sở hữu mà hầu hết các nhà giao dịch cá nhân sẽ không bao giờ phải lo lắng về việc vi phạm, tuy nhiên giới hạn vị thế có ý nghĩa quan trọng trong thị trường phái sinh.

– Thực tế cho thấy các nhà giao dịch cá nhân rất hiếm khi đạt đến giới hạn vị thế. Tuy nhiên, các nhà giao dịch cá nhân nên trân trọng những giới hạn này vì chúng mang lại mức độ ổn định trên thị trường tài chính bằng cách ngăn chặn các nhà giao dịch lớn, hoặc các nhóm nhà giao dịch và nhà đầu tư, thao túng giá thị trường bằng cách sử dụng các công cụ phái sinh để định hướng thị trường.

– Chẳng hạn, bằng cách mua quyền chọn mua hoặc hợp đồng tương lai, nhà đầu tư lớn hoặc các quĩ có thể xây dựng các vị thế kiểm soát trong một số cổ phiếu hoặc hàng hóa nhất định mà không cần phải mua tài sản thực tế. Nếu các vị thế này đủ lớn, việc thực hiện chúng có thể thay đổi cán cân quyền lực trong các công ty hoặc thị trường hàng hóa.

Ví dụ

Vào năm 2010, một quĩ phòng hộ có tên Armajaro Holdings đã mua gần một phần tư triệu tấn (250.000 tấn) ca cao và gây ra động thái về giá mà không có ý nghĩa thống kê. Ca cao đạt mức cao nhất mọi thời đại vào đầu năm và các hợp đồng tương lai ở trạng thái bù hoãn bán cao nhất từng được ghi nhận.

*Bù hoãn bán (backwardation) xảy ra khi giá giao ngay của một tài sản cơ sở cao hơn giá đang được giao dịch tại thị trường tương lai. Bù hoãn bán có thể là kết quả của việc cầu hiện tại của một tài sản đang cao hơn so với cầu vào ngày đáo hạn của tài sản đó trong hợp đồng tương lai.

Những nhà giao dịch có thể tận dụng bù hoãn bán để kiếm lợi nhuận bằng cách mở vị thế bán ở giá giao ngay và mở vị thế mua với giá thấp hơn ở thị trường tương lai.

Ca cao đạt đỉnh về giá trị vào đầu năm 2011, nhưng bắt đầu giảm dần từ đó. Sáu năm sau, quĩ đã mất tiền cho các khoản đầu tư vào ca cao của mình khi giá ca cao giảm 34% trong năm 2016 đang trên đường tạo ra mức giá thấp nhất trong một thập kỉ.

(Tài liệu tham khảo: Investopedia)

Định nghĩa tóm tắt:

Giới hạn vị thế có tên tiếng Anh là Position Limit.

Giới hạn vị thế là số lượng hợp đồng phái sinh tối đa mà một nhà giao dịch (trader) hay nhà đầu tư có thể sở hữu. Giới hạn vị thế được đưa ra để ngăn chặn bất kì ai sử dụng các công cụ phái sinh để thực hiện kiểm soát quá mức trên thị trường.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Giới hạn vị thế (Position Limit) là gì? Ý nghĩa của giới hạn vị thế. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Giới hạn vị thế (hay trong tiếng Anh là Position Limit). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Trả lời

Your email address will not be published.