Hạn chế xuất khẩu tự nguyện

[CPP] HẠN CHẾ XUẤT KHẨU TỰ NGUYỆN là gì? Tên tiếng Anh của Hạn chế xuất khẩu tự nguyện là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Hạn chế xuất khẩu tự nguyện.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Hạn chế xuất khẩu tự nguyện A voluntary export restraint

Khái niệm Hạn chế xuất khẩu tự nguyện

Hạn chế xuất khẩu tự nguyện trong tiếng Anh: A voluntary export restraint.

Đây là một hình thức của hàng rào mậu dịch phi thuế quan. 

Hạn chế xuất khẩu tự nguyện là một biện pháp hạn chế xuất khẩu, mà theo đó, một quốc gia nhập khẩu đòi hỏi quốc gia xuất khẩu phải hạn chế bớt lượng hàng xuất khẩu sang nước mình một cách ‘tự nguyện’, nếu không họ sẽ áp dụng biện pháp trả đũa kiên quyết. 

Thực chất đây là những cuộc thương lượng mậu dịch giữa các bên để hạn chế bớt sự xâm nhập của hàng ngoại, tạo công ăn việc làm cho thị trường trong nước. Khi thực hiện hạn chế xuất khẩu tự nguyện nó cũng có tác động kinh tế như một hạn ngạch xuất khẩu tương đương. 

Tuy nhiên, hạn ngạch xuất khẩu mang tính chủ động và thường là biện pháp tự bảo vệ thị trường trong nước hoặc nguồn tài nguyên trong nước, còn hạn chế xuất khẩu tự nguyện thực ra lại mang tính miễn cưỡng và gắn với những điều kiện nhất định. 

Hình thức này được áp dụng cho các quốc gia có khối lượng xuất khẩu quá lớn ở một số mặt hàng nào đó.

Hạn chế xuất khẩu tự nguyện (A voluntary export restraint – VER) là một trong những công cụ chủ yếu của chính sách thương mại quốc tế.

Giải thích một số thuật ngữ liên quan

– Chính sách thương mại quốc tế là:

Một hệ thống những quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc, công cụ và biện pháp thích hợp mà Nhà nước sử dụng để điều chỉnh các hoạt động thương mại quốc tế của mỗi quốc gia trong một thời kì nhất định, nhằm đạt được các mục tiêu trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của quốc gia đó.

Các công cụ chủ yếu của chính sách thương mại quốc tế 

+ Thuế quan (Tariff)

+ Hạn ngạch (Quota)

+ Giấy phép (Licence)

+ Hạn chế xuất khẩu tự nguyện (Voluntary export restraint – VER)

+ Những qui định về tiêu chuẩn kĩ thuật (Technical barriers)

+ Trợ cấp xuất khẩu (Export Subsidise)

+ Tín dụng xuất khẩu (Export Credits)

+ Bán phá giá (Dumping)

+ Phá giá tiền tệ (Exchange Dumping)

+ Một số biện pháp khác

– Hạn ngạch trong tiếng anh gọi là Quota. Hạn ngạch là giới hạn tối đa về khối lượng (hoặc giá trị) hàng hóa được phép nhập khẩu hoặc xuất khẩu trong một thời kì (thường là một năm). (Tài liệu tham khảo: Giáo trình Kinh tế quốc tế, NXB Tài chính)

(Tài liệu tham khảo: Bài giảng Quản trị Kinh doanh Quốc tế, GS.TS. Bùi Xuân Phong, 2013, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông)

Định nghĩa tóm tắt:

Hạn chế xuất khẩu tự nguyện có tên tiếng Anh là A voluntary export restraint.

Hạn chế xuất khẩu tự nguyện là một biện pháp hạn chế xuất khẩu, mà theo đó, một quốc gia nhập khẩu đòi hỏi quốc gia xuất khẩu phải hạn chế bớt lượng hàng xuất khẩu sang nước mình một cách “tự nguyện”, nếu không họ sẽ áp dụng biện pháp trả đũa kiên quyết.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Hạn chế xuất khẩu tự nguyện (A voluntary export restraint) là gì?. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Hạn chế xuất khẩu tự nguyện (hay trong tiếng Anh là A voluntary export restraint). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Trả lời

Your email address will not be published.