Hành lang bảo vệ nguồn nước

[CPP] HÀNH LANG BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC là gì? Tên tiếng Anh của Hành lang bảo vệ nguồn nước là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Hành lang bảo vệ nguồn nước.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Hành lang bảo vệ nguồn nước Water Source Protection Corridors

Khái niệm Hành lang bảo vệ nguồn nước

Hành lang bảo vệ nguồn nước – danh từ, trong tiếng Anh tạm dịch là Water Source Protection Corridors.

Hành lang bảo vệ nguồn nước là phần đất giới hạn dọc theo nguồn nước hoặc bao quanh nguồn nước do cơ quan nhà nước có thẩm quyền qui định. 

Nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ bao gồm:

a) Hồ chứa thủy điện, thủy lợi và các hồ chứa nước khác;

b) Hồ tự nhiên, nhân tạo ở các đô thị, khu dân cư tập trung; hồ, ao lớn có chức năng điều hòa ở các khu vực khác; đầm, phá tự nhiên;

c) Sông, suối, kênh, rạch là nguồn cấp nước, trục tiêu nước hoặc có tầm quan trọng đối với các hoạt động phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ môi trường;

d) Các nguồn nước liên quan đến hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng, có giá trị cao về đa dạng sinh học, bảo tồn văn hóa và bảo vệ, phát triển hệ sinh thái tự nhiên. (Theo Luật Tài nguyên nước năm 2012)

Chức năng của hành lang bảo vệ nguồn nước

1. Hành lang bảo vệ nguồn nước được lập để thực hiện các chức năng sau đây:

a) Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước;

b) Phòng, chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước;

c) Bảo vệ, bảo tồn và phát triển hệ sinh thái thủy sinh, các loài động, thực vật tự nhiên ven nguồn nước;

d) Tạo không gian cho các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí, bảo tồn và phát triển các giá trị về lịch sử, văn hóa, du lịch, tín ngưỡng liên quan đến nguồn nước.

2. Chức năng của hành lang bảo vệ nguồn nước được xác định cho toàn bộ hành lang hoặc từng đoạn của hành lang theo yêu cầu bảo vệ nguồn nước.

3. Chức năng của hành lang bảo vệ nguồn nước được thể hiện trong Danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ nguồn nước và là căn cứ để xác định phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước theo qui định.

Nguyên tắc lập, quản lí hành lang bảo vệ nguồn nước

1. Bảo đảm yêu cầu bảo vệ nguồn nước, đồng thời phải bảo đảm hài hòa quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân có liên quan.

2. Ranh giới hành lang bảo vệ nguồn nước được thể hiện trên bản đồ qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

3. Qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các qui hoạch chuyên ngành khác phải bảo đảm việc duy trì, phát triển các chức năng của hành lang bảo vệ nguồn nước đã được phê duyệt.

4. Việc lập hành lang bảo vệ nguồn nước phải bảo đảm công khai, dân chủ. (Theo Nghị định Số: 43/2015/NĐ-CP)

Định nghĩa tóm tắt:

Hành lang bảo vệ nguồn nước có tên tiếng Anh là Water Source Protection Corridors.

Hành lang bảo vệ nguồn nước là phần đất giới hạn dọc theo nguồn nước hoặc bao quanh nguồn nước do cơ quan nhà nước có thẩm quyền qui định.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Hành lang bảo vệ nguồn nước (Water Source Protection Corridors) là gì?. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Hành lang bảo vệ nguồn nước (hay trong tiếng Anh là Water Source Protection Corridors). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Trả lời

Your email address will not be published.