Hệ thống kinh tế nông nghiệp

[CPP] HỆ THỐNG KINH TẾ NÔNG NGHIỆP là gì? Tên tiếng Anh của Hệ thống kinh tế nông nghiệp là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Hệ thống kinh tế nông nghiệp.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Hệ thống kinh tế nông nghiệp Agricultural economic system

Khái niệm Hệ thống kinh tế nông nghiệp

Hệ thống kinh tế nông nghiệp trong tiếng Anh gọi là: Agricultural economic system.

Hệ thống kinh tế nông nghiệp là tổng thể quan hệ sản xuất trong nông nghiệp, biểu hiện bằng những hình thức sở hữu tư liệu sản xuất, những hình thức tiêu dùng các sản phẩm sản xuất ra với những hình thức tổ chức sản xuất, trao đổi, phân phối và cơ chế quản lí tương ứng của Nhà nước đối với toàn bộ nền nông nghiệp. 

Nói cách khác, hệ thống kinh tế nông nghiệp là tổng thể các quan hệ kinh tế trong nông nghiệp.

Trong nhiều thập kỉ trước thời kì đổi mới, quan điểm cơ bản về việc hình thành và phát triển hệ thống kinh tế nông nghiệp ở nước ta là quá đề cao vai trò của sở hữu Nhà nước, dẫn tới thiết lập hàng loạt các xí nghiệp quốc doanh trong mọi lĩnh vực sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, với sự tài trợ rất lớn của ngân sách Nhà nước . 

Khu vực sản xuất thuộc các thành phần kinh tế không phải sở hữu Nhà nước kể cả sở hữu hợp tác xã cũng chỉ được coi là hình thức sở hữu quá độ. Các hình thức sở hữu tư nhân chưa được thừa nhận sự tồn tại và phát triển về mặt pháp lí. 

Cùng với việc áp dụng cơ chế quản lí kế hoạch hoá, tập trung bao cấp, sự vận động phát triển của hệ thống kinh tế nông nghiệp nước ta theo mô hình nêu trên tỏ ra kém hiệu quả; 

Các tiềm năng đất đai và lao động không được khai thác triệt để; vật tư, tiền vốn bị sử dụng lãng phí và thất thoát nhiều; đời sống nông dân và bộ mặt của nông thôn chậm được cải thiện. 

Từ Đại hội lần thứ VI (12/1986), Đảng ta đã xác định nền kinh tế nước ta phải chuyển hẳn từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường có sự quản lí của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Sự chuyển đổi có ý nghĩa rất lớn về lí luận và thực tiễn nói trên của Đảng ta đòi hỏi hệ thống kinh tế nông nghiệp phải phát triển theo định hướng mới với đặc trưng mới phù hợp với các qui luật kinh tế thị trường và xu thế chung của thời đại.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Kinh tế Nông nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo Hà Nội)

Định nghĩa tóm tắt:

Hệ thống kinh tế nông nghiệp có tên tiếng Anh là Agricultural economic system.

Hệ thống kinh tế nông nghiệp là tổng thể quan hệ sản xuất trong nông nghiệp, biểu hiện bằng những hình thức sở hữu tư liệu sản xuất, những hình thức tiêu dùng các sản phẩm sản xuất ra với những hình thức tổ chức sản xuất, trao đổi, phân phối và cơ chế quản lí tương ứng của Nhà nước đối với toàn bộ nền nông nghiệp.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Hệ thống kinh tế nông nghiệp (Agricultural economic system) là gì?. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Hệ thống kinh tế nông nghiệp (hay trong tiếng Anh là Agricultural economic system). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Trả lời

Your email address will not be published.