Hệ thống lãnh thổ du lịch

[CPP] HỆ THỐNG LÃNH THỔ DU LỊCH là gì? Tên tiếng Anh của Hệ thống lãnh thổ du lịch là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Hệ thống lãnh thổ du lịch.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Hệ thống lãnh thổ du lịch Tourism territorial system

Khái niệm Hệ thống lãnh thổ du lịch

Hệ thống lãnh thổ du lịch trong tiếng Anh tạm dịch là: Tourism territorial system.

Hệ thống lãnh thổ du lịch là một hệ thống địa lí xã hội, bao gồm các yếu tố có quan hệ tương hỗ với nhau như: các luồng du khách, tổng thể tự nhiên và tổng thể văn hóa – lịch sử, các công trình kĩ thuật, nhân viên phục vụ và cơ quan điều hành.

Hệ thống lãnh thổ du lịch như một thành tạo toàn vẹn về chức năng và lãnh thổ, thực hiện nhiều chức năng xã hội, trong đó chức năng chính là phục hồi và tái sản xuất mở rộng sức khỏe và khả năng lao động, thể lực và tinh thần của con người (du khách). 

Về phương diện này, các hệ thống lãnh thổ du lịch tương đương với các tổng thể lãnh thổ sản xuất, cùng với các hệ thống giao thông và hệ thống dân cư.

Quá trình nghiên cứu

Địa lí du lịch nghiên cứu các hệ thống lãnh thổ du lịch như một hệ thống toàn vẹn, phát hiện những qui luật hình thành, phát triển và phân bố của các hệ thống thuộc các loại và các cấp khác nhau, dự báo sự thay đổi của chúng, nghiên cứu những biện pháp hoạt động tối ưu, và như vậy nó là một ngành khoa học địa lí – xã hội.

Vào nửa cuối những năm 30 của thế kỉ XX, trong hệ thống các khoa học địa lí đã hình thành một hướng nghiên cứu mới, một môn khoa học liên ngành, đó là Địa lí du lịch. 

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, đối tượng nghiên cứu của ngành khoa học này không ngừng được mở rộng và luôn phản ánh thực tế xã hội. 

Thoạt đầu, nó chỉ nghiên cứu địa lí các dòng khách du lịch. Tiếp đến là việc nghiên cứu tiềm năng du lịch và khả năng khai thác cho các hoạt động du lịch. Cuối cùng là phân vùng du lịch. Hệ thống lãnh thổ du lịch chính là hạt nhân tạo nên vùng du lịch.

Hệ thống lãnh thổ du lịch bao gồm các bộ phận như: phương tiện giao thông vận tải; phân hệ khách du lịch; phân hệ cán bộ phục vụ; phân hệ tài nguyên du lịch và phân hệ công trình kĩ thuật. Luồng khách du lịch tạo nên mối liên kết giữa môi trường phát sinh khách du lịch với hệ thống lãnh thổ du lịch.

Tuy nhiên, người có công nghiên cứu về hệ thống lãnh thổ du lịch và mối quan hệ giữa nó với vùng du lịch một cách tường tận là I.I Pirojnik, nhà địa lí người Belarus. 

Theo ông, hệ thống lãnh thổ du lịch là một hệ thống địa lí xã hội, bao gồm các yếu tố có quan hệ tương hỗ với nhau như: nhóm khách du lịch; các tổng thể tự nhiên và văn hóa – lịch sử; các công trình kĩ thuật; đội ngũ phục vụ và cơ quan điều hành.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Địa lí Du lịch, Trần Đức Thanh, Trần Thị Mai Hoa, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội)

Định nghĩa tóm tắt:

Hệ thống lãnh thổ du lịch có tên tiếng Anh là Tourism territorial system.

Hệ thống lãnh thổ du lịch là một hệ thống địa lí xã hội, bao gồm các yếu tố có quan hệ tương hỗ với nhau như: các luồng du khách, tổng thể tự nhiên và tổng thể văn hóa – lịch sử, các công trình kĩ thuật, nhân viên phục vụ và cơ quan điều hành.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Hệ thống lãnh thổ du lịch (Tourism territorial system) là gì?. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Hệ thống lãnh thổ du lịch (hay trong tiếng Anh là Tourism territorial system). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Trả lời

Your email address will not be published.