Hệ thống quản lí tích hợp PAS 99:2006

[CPP] HỆ THỐNG QUẢN LÍ TÍCH HỢP PAS 99:2006 là gì? Tên tiếng Anh của Hệ thống quản lí tích hợp PAS 99:2006 là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Hệ thống quản lí tích hợp PAS 99:2006.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Hệ thống quản lí tích hợp PAS 99:2006 Integrated Management Systems

Khái niệm Hệ thống quản lí tích hợp PAS 99:2006

Hệ thống quản lí tích hợp PAS 99:2006 trong tiếng Anh được gọi là Integrated Management Systems.

Để tạo thuận lợi cho việc tích hợp các hệ thống quản lí và quản trị các rủi ro trong tổ chức, Viện Tiêu chuẩn Anh (BSI) đã ban hành tiêu chuẩn PAS 99:2006 nhằm qui định các yêu cầu đối với hệ thống quản lí tích hợp. 

Tiêu chuẩn PAS 99:2006 hướng dẫn việc thực hiện yêu cầu chung của các hệ thống quản lí và các qui định về tích hợp khác. 

Các hệ thống quản lí

Tổ chức/doanh nghiệp có thể xây dựng và chứng nhận hệ thống quản lí tích hợp PAS 99:2006 cho ít nhất 2 trong số các hệ thống quản lí sau:

– ISO 9001 – Hệ thống quản lí chất lượng

– ISO 14001 – Hệ thống quản lí môi trường

– OHSAS 18001 – Hệ thống quản lí an toàn và sức khỏe nghề nghiệp

 – ISO/IEC 27001 – Hệ thống quản lí an toàn thông tin

– ISO 22000 – Hệ thống quản lí an toàn thực phẩm

– ISO/IEC 20000 – Hệ thống quản lí dịch vụ công nghệ thông tin. 

Đối tượng áp dụng

– Tổ chức/doanh nghiệp bắt đầu xây dựng hệ thống quản lí tích hợp cho 02 hoặc nhiều hơn trong số các tiêu chuẩn sau: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001, ISO 22000, ISO/IEC 20000;

– Tổ chức/doanh nghiệp đã có hệ thống quản lí cho ít nhất 2 trong số các tiêu chuẩn trên, có nhu cầu tích hợp một cách toàn diện các quá trình của hệ thống vào hoạt động quản lí, điều hành của doanh nghiệp.

Lợi ích

Việc áp dụng PAS 99:2006 nhằm giúp các tổ chức, doanh nghiệp đạt được các lợi ích thông qua việc hợp nhất các yêu cầu chung trong các tiêu chuẩn về hệ thống quản lí và triển khai, kiểm soát chúng một cách hiệu quả. 

Những lợi ích đem lại bao gồm:

– Giảm thiểu mâu thuẫn giữa các hệ thống quản lí đơn lẻ;

– Giảm thiểu sự trùng lắp và phát sinh giấy tờ từ các hệ thống đơn lẻ;

– Giúp quá trình đánh giá nội bộ/bên ngoài giảm thời gian, tiết kiệm chi phí và hiệu quả hơn;

– Nâng cao khả năng kiểm soát các hoạt động của doanh nghiệp; 

– Tiếp cận tốt hơn đối với kiểm soát các rủi ro trong kinh doanh.

(Tài liệu tham khảo: Các hệ thống quản lí và công cụ cải tiến năng suất chất lượng, Chương trình quốc gia ‘Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020’, NXB Hồng Đức)

Định nghĩa tóm tắt:

Hệ thống quản lí tích hợp PAS 99:2006 có tên tiếng Anh là Integrated Management Systems.

Tiêu chuẩn PAS 99:2006 hướng dẫn việc thực hiện yêu cầu chung của các hệ thống quản lí và các qui định về tích hợp khác.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Hệ thống quản lí tích hợp PAS 99:2006 là gì? Lợi ích. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Hệ thống quản lí tích hợp PAS 99:2006 (hay trong tiếng Anh là Integrated Management Systems). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Trả lời

Your email address will not be published.