Hệ thống thông tin quản lí ngân sách và kho bạc

[CPP] HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÍ NGÂN SÁCH VÀ KHO BẠC là gì? Tên tiếng Anh của Hệ thống thông tin quản lí ngân sách và kho bạc là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Hệ thống thông tin quản lí ngân sách và kho bạc.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Hệ thống thông tin quản lí ngân sách và kho bạc Treasury And Budget Management Information System – TABMIS

Khái niệm Hệ thống thông tin quản lí ngân sách và kho bạc

Hệ thống thông tin quản lí ngân sách và kho bạc trong tiếng Anh gọi là: Treasury And Budget Management Information System – TABMIS.

TABMIS là hệ thống thông tin quản lí ngân sách – kho bạc tích hợp, hệ thống kế toán máy tính, thực hiện ghi chép, xử lí và quản lí dữ liệu tập trung, có khả năng cung cấp thông tin, dữ liệu về tình hình thực hiện ngân sách ở các cấp, các bộ, ngành và các đơn vị sử dụng ngân sách, phục vụ công tác quản lí, điều hành ngân sách của các cơ quan quản lí, cơ quan tài chính các cấp.

TABMIS tạo thành một qui trình liên kết chặt chẽ trong việc nhập dữ liệu, xử lí thông tin và quản lí thông tin giữa các cơ quan theo phân công trong hệ thống, giúp các cơ quan, đơn vị tham gia hệ thống thực hiện các chức năng, nhiệm vụ về quản lí, điều hành, kế toán, báo cáo và quyết toán ngân sách.

Toàn bộ dữ liệu về thu chi ngân sách trong hệ thống TABMIS được các cơ quan khác nhau đưa vào một đầu mối duy nhất, nhưng lại được chia sẻ chung theo vai trò của mỗi cơ quan.

(Theo: Tổng quan về hệ thống thông tin quản lí ngân sách và kho bạc – TABMIS, ThS. Tăng Thị Bích Quyên, Tạp chí Công Thương, 2017)

Hệ thống thông tin quản lí ngân sách và kho bạc (TABMIS) là cấu phần một của Dự án cải cách quản lí tài chính công do Bộ Tài chính chủ trì thực hiện. TABMIS đã được triển khai và vận hành chính thức tại các đơn vị Kho bạc Nhà nước (KBNN) và các cơ quan tài chính từ Trung ương đến các quận, huyện từ cuối năm 2012.

Đến 2017, sau 5 năm triển khai và vận hành trên toàn quốc, TABMIS đã làm thay đổi cơ bản các hoạt động nghiệp vụ ngân sách nhà nước (NSNN), KBNN và các ứng dụng công nghệ thông tin có liên quan theo hướng cải cách, tập trung, hiện đại.

(Theo: Hệ thống TABMIS: Công cụ quản lí ngân sách nhà nước hữu hiệu, ThS. Nguyễn Phương Huyền, Tạp chí Tài chính, 2017)

Mục tiêu

Theo  Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 21/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ‘Báo cáo Khả thi’ Dự án “Cải cách Quản lí Tài chính công”, mục tiêu của TABMIS là:

Hiện đại hoá công tác quản lí ngân sách nhà nước từ khâu lập kế hoạch, thực hiện ngân sách, báo cáo ngân sách và tăng cường trách nhiệm ngân sách của Bộ Tài chính.

Nâng cao tính minh bạch trong quản lí tài chính công.

Hạn chế tiêu cực trong việc sử dụng ngân sách.

Đảm bảo an ninh tài chính trong quá trình phát triển và hội nhập của quốc gia.

Lợi ích

Lợi ích của TABMIS đối với lĩnh vực tài chính công

– Thông tin 

Nâng cao khả năng quản lí tài chính nhờ tính rõ ràng và chính xác của thông tin

Nâng cao khả năng lập quyết định quản lí tài chính

Ghi và lập báo cáo tài chính chính xác và kịp thời

Giúp việc quản lí ngân sách của Việt Nam dần tiến tới những chuẩn mực và thông lệ tốt nhất trên thế giới, từ đó tăng cường tính minh bạch và kĩ năng tích hợp cho khu vực tài chính công.

– Qui trình

Nâng cao hiệu quả hoạt động

Tăng cường quản lí ngân sách và kho bạc

Tăng độ tin cậy trong khả năng kiểm toán quĩ ngân sách

Tăng cường tính chính xác, đúng hạn, hợp lệ và minh bạch đối với thông tin về ngân sách và tài chính

Giảm thiểu qui trình khóa sổ tài chính

Tăng cường thực hiện ngân sách thông qua việc thiết lập cơ sở dữ liệu nhà cung cấp, đối chiếu thanh toán hóa đơn với cam kết mua sắm trên hệ thống.

Phù hợp với thông lệ quốc tế.

Lợi ích của TABMIS đối với người dùng cuối

Theo dõi, sử dụng và quản lí chi tiêu ngân sách tốt hơn

Dự báo và có bức tranh toàn cảnh tốt hơn về luồng tiền mặt

Giúp giảm thời gian cho qui trình khóa sổ tài chính, cho phép làm phân bổ ngân sách chặt chẽ hơn, hạch toán số liệu dễ dàng hơn

Kế toán đồ (COA) thống nhất, tuân theo các tiêu chuẩn IPSAS nhằm giúp việc phân tích và lập báo cáo được tốt hơn cũng như chuyển dần sang kế toán dồn tích trong tương lai.

Tốc độ xử lí thông tin nhanh hơn đặc biệt chiết xuất báo cáo nhanh hơn.

(Tài liệu tham khảo: Một số các câu hỏi về Tabmis, Sở Tài chính tỉnh Lai Châu)

Định nghĩa tóm tắt:

Hệ thống thông tin quản lí ngân sách và kho bạc có tên tiếng Anh là Treasury And Budget Management Information System – TABMIS.

TABMIS là hệ thống thông tin quản lí ngân sách – kho bạc tích hợp, hệ thống kế toán máy tính, thực hiện ghi chép, xử lí và quản lí dữ liệu tập trung.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Hệ thống thông tin quản lí ngân sách và kho bạc là gì?. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Hệ thống thông tin quản lí ngân sách và kho bạc (hay trong tiếng Anh là Treasury And Budget Management Information System – TABMIS). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Đánh giá!

Trả lời

Your email address will not be published.