[CPP] HIỆP ĐỊNH AICO là gì? Tên tiếng Anh của Hiệp định AICO là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Hiệp định AICO.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Hiệp định AICO ASEAN Industrial Cooperation Scheme

Khái niệm Hiệp định AICO

Hiệp định AICO – danh từ, trong tiếng Anh được gọi là ASEAN Industrial Cooperation Scheme, viết tắt là AICO.

Hiệp định AICO hay còn gọi là Hiệp định về Chương trình Hợp tác công nghiệp ASEAN, được các quốc gia ASEAN thỏa thuận và kí kết vào ngày 17/4/1996 tại Singapore.

Hiệp định AICO khẳng định lại mong muốn hợp tác thúc đẩy tăng trưởng kinh té trong khu vực để tăng cường công nghiệp hoá nền kinh tế mỗi nước, mở rộng thương mại và đầu tư và để hoàn thiện cở sở hạ tầng kinh tế vì lợi ích chung của nhân dân mỗi nước. 

Nội dung hiệp định AICO

Qui định chung

1. Cơ cấu AICO sẽ được hình thành từ các Công ty tham gia đã đăng kí hợp pháp và đang hoạt động ở các Nước thành viên ASEAN khác nhau, cùng mong muốn hợp tác chế tạo các sản phẩm AICO.

2. Số lượng Công ty tham gia trong một Cơ cấu AICO có thể thay đổi, chỉ buộc đảm bảo số lượng tối thiểu.

3. Một Cơ cấu AICO có thể gồm từ một Công ty tham gia trở lên ở mỗi Nước tham gia và có thể bao quát nhiều loại sản phẩm.

Tiêu chuẩn thích hợp

1. Các công ty muốn được hưởng ưu đãi theo Chương trình AICO phải có đủ các tiêu chuẩn sau:

a) Đã đăng kí hợp pháp và phải đang hoạt động tại một nước thành viên ASEAN;

b) Có tối thiểu 30% cổ phần quốc gia. Điều kiện cổ phần có thể được miễn trừ theo sự thoả thuận giữa các Nước tham gia với điều kiện là các công ty có đơn xin phải đáp ứng được các tiêu chuẩn khác theo qui định;

c) Thực hiện việc chia sẻ nguồn lực, các hoạt động công nghiệp bổ trợ và các hoạt động hợp tác công nghiệp.

2. Mỗi Công ty tham gia thuộc một Cơ cấu AICO phải xuất trình chứng từ về việc chia sẻ nguồn lực, hoạt động công nghiệp bổ trợ và các hoạt động hợp tác công nghiệp như liên doanh, liên kết sản xuất, chuyển giao công nghệ , đào tạo, cấp li-xăng, hợp nhất mua sắm và trang bị, dịch vụ quản lí, hợp đồng bán hàng và tiếp thị hoặc các lĩnh vực hợp tác khác.

Các ưu đãi

1. Công ty tham gia có quyền hưởng ưu đãi theo Chương trình AICO như sau:

a) Việc mua bán các sản phẩm AICO đã được chuẩn y giữa các Công ty tham gia sẽ được hưởng thuế suất thuế quan ưu đãi từ 0-5%. Thuế suất cụ thể của từng sản phẩm sẽ được từng nước tham gia qui định. Thuế suất thuế quan ưu đãi sẽ hết hiệu lực khi thuế suất thuế quan đạt mức cuối cùng theo CEPT.

b) Việc được công nhận cơ cấu nội địa sẽ có thể được chấp nhận đối với các sản phẩm do các Công ty tham gia chế tạo.

c) Các khuyến khích phi thuế quan sẽ được cung cấp ở cơ quan có thẩm quyền của mỗi quốc gia qui định. Việc cho phép hưởng các khuyến khích này sẽ dựa trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của mỗi Nước tham gia.

d) Các nước thành viên ASEAN sau này có thể qui định các sắc thuế bổ sung và các khuyến khích phi thuế quan phù hợp Hiệp định AICO. (Theo ASEAN Industrial Cooperation Scheme – AICO, VCCI)

Định nghĩa tóm tắt:

Hiệp định AICO có tên tiếng Anh là ASEAN Industrial Cooperation Scheme.

Hiệp định AICO hay còn gọi là Hiệp định về Chương trình Hợp tác công nghiệp ASEAN, được các quốc gia ASEAN thỏa thuận và kí kết vào ngày 17/4/1996 tại Singapore.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Hiệp định AICO (ASEAN Industrial Cooperation Scheme) là gì?. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Hiệp định AICO (hay trong tiếng Anh là ASEAN Industrial Cooperation Scheme). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Trả lời

Your email address will not be published.