Hiệp hội Cá ngừ Việt Nam

[CPP] HIỆP HỘI CÁ NGỪ VIỆT NAM là gì? Tên tiếng Anh của Hiệp hội Cá ngừ Việt Nam là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Hiệp hội Cá ngừ Việt Nam.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Hiệp hội Cá ngừ Việt Nam Vietnam Tuna Association – VINATUNA

Khái niệm Hiệp hội Cá ngừ Việt Nam

Hiệp hội Cá ngừ Việt Nam trong tiếng Anh gọi là: Vietnam Tuna Association – VINATUNA.

Hiệp hội Cá ngừ Việt Nam (dưới đây gọi tắt là Hiệp hội) là:

Tổ chức xã hội – nghề nghiệp của các tổ chức, doanh nghiệp và các công dân của Việt Nam (dưới đây gọi tắt là Hội viên) hoạt động trong ngành, lĩnh vực liên quan đến việc bảo vệ, đánh bắt, khai thác, sản xuất kinh doanh, chế biến và tiêu thụ nguồn cá ngừ của Việt Nam, tự nguyện thành lập, không vụ lợi.

Nhằm mục đích hợp tác, liên kết, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong việc phát triển các hoạt động nghề nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các hội viên, góp phần vào việc xây dựng và phát triển bền vững ngành kinh tế biển của Việt Nam; 

Góp phần thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; trên cơ sở đó hội nhập với các tổ chức hoạt động trong ngành, lĩnh vực này trong khu vực và trên thế giới theo qui định của pháp luật.

Chức năng của Hiệp hội

1. Tuyên truyền, vận động, tập hợp hội viên cũng như các tầng lớp nhân dân tham gia góp phần tích cực vào công tác bảo vệ, đánh bắt, khai thác, sản xuất kinh doanh, chế biến và tiêu thụ nguồn cá ngừ của Việt Nam.

2. Đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên trong các hoạt động thuộc về ngành, lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội.

 3. Tư vấn, phản biện những nội dung liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội theo qui định của pháp luật; làm cầu nối giữa các hội viên của Hiệp hội với các cơ quan hữu quan nhằm giải quyết các vấn đề có liên quan đến hoạt động của Hiệp hội trong khuôn khổ pháp luật qui định.

4. Hỗ trợ hội viên trong việc ổn định, mở rộng và phát triển các loại hình kinh doanh – dịch vụ liên quan đến hoạt động của Hiệp hội.

5. Xúc tiến công tác đầu tư – thương mại – du lịch – hợp tác quốc tế, cung cấp thông tin, tư vấn, tổ chức, hợp tác tổ chức hội nghị, hội thảo về ngành, lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Hiệp hội theo qui định của pháp luật.  

(Tài liệu tham khảo: Điều lệ Hiệp hội Cá ngừ Việt Nam)

Định nghĩa tóm tắt:

Hiệp hội Cá ngừ Việt Nam có tên tiếng Anh là Vietnam Tuna Association – VINATUNA.

Hiệp hội Cá ngừ Việt Nam là: Tổ chức xã hội – nghề nghiệp của các tổ chức, doanh nghiệp và các công dân của Việt Nam hoạt động trong ngành, lĩnh vực liên quan đến việc bảo vệ, đánh bắt, khai thác, sản xuất kinh doanh, chế biến và tiêu thụ nguồn cá ngừ của Việt Nam, tự nguyện thành lập, không vụ lợi.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Hiệp hội Cá ngừ Việt Nam (Vietnam Tuna Association – VINATUNA) là gì?. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Hiệp hội Cá ngừ Việt Nam (hay trong tiếng Anh là Vietnam Tuna Association – VINATUNA). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Trả lời

Your email address will not be published.