Hiệp hội Nghề nuôi và Chế biến Thủy sản tỉnh An Giang

[CPP] HIỆP HỘI NGHỀ NUÔI VÀ CHẾ BIẾN THỦY SẢN TỈNH AN GIANG là gì? Tên tiếng Anh của Hiệp hội Nghề nuôi và Chế biến Thủy sản tỉnh An Giang là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Hiệp hội Nghề nuôi và Chế biến Thủy sản tỉnh An Giang.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Hiệp hội Nghề nuôi và Chế biến Thủy sản tỉnh An Giang An Giang Fisheries Association – AFA

Khái niệm Hiệp hội Nghề nuôi và Chế biến Thủy sản tỉnh An Giang

Hiệp hội Nghề nuôi và Chế biến Thủy sản tỉnh An Giang có tên gọi tắt là Hiệp hội thuỷ sản An Giang, có tên gọi tiếng Anh là An Giang Fisheries Association – AFA.

Hiệp hội Nghề nuôi và Chế biến Thủy sản tỉnh An Giang là một tổ chức xã hội – nghề nghiệp tự nguyện của các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp, các trang trại, các nhà quản lí và các công dân trong tỉnh An Giang hoạt động trong các lĩnh vực thủy sản bao gồm: sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ…

Mục đích của Hiệp hội nhằm phát triển, hợp tác, hỗ trợ nhau về kinh tế – kĩ thuật trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nâng cao giá trị sản phẩm; đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên; 

Hỗ trợ nhau có hiệu quả, góp phần tích cực cho ngành Thủy sản tỉnh An Giang ‘phát triển ổn định và bền vững’.

Nhiệm vụ của Hiệp hội

1. Tuyên truyền, vận động hội viên chấp hành tốt chính sách và pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực thuỷ sản.

2. Hướng dẫn sản xuất theo hướng gắn kết giữa người nuôi với nhà chế biến và tiêu thụ sản phẩm trên cơ sở hợp đồng kinh tế, đảm bảo hài hoà lợi ích giữa đôi bên; đồng thời cùng chia sẻ trách nhiệm khi có rủi ro.

3. Chủ động xây dựng các chương trình, đề án, dự án… để tranh thủ vốn đầu tư và tiếp nhận thực hiện có hiệu quả các dự án đầu tư của Nhà nước, các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước về lĩnh vực thủy sản hoặc liên kết, hợp tác, phối hợp với các tổ chức khác thực hiện chương trình, đề án, dự án bảo vệ, phát triển Thủy sản.

4. Kết hợp cùng ngành Nông nghiệp và chính quyền các cấp thực hiện hiệu quả công tác khuyến ngư, bảo vệ môi trường, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản, mở rộng các hình thức dịch vụ phục vụ nghề cá.

5. Thông qua hoạt động của Hiệp hội, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của hội viên, kiến nghị với Đảng và Nhà nước sửa đổi, bổ sung các qui chế, chính sách phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh và phát triển ngành nghề thuỷ sản.

(Tài liệu tham khảo: Điều lệ Hiệp hội Nghề nuôi và Chế biến Thủy sản tỉnh An Giang, theo Quyết định số 2601/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang)

Định nghĩa tóm tắt:

Hiệp hội Nghề nuôi và Chế biến Thủy sản tỉnh An Giang có tên tiếng Anh là An Giang Fisheries Association – AFA.

Hiệp hội Nghề nuôi và Chế biến Thủy sản tỉnh An Giang là một tổ chức xã hội – nghề nghiệp tự nguyện của các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp, các trang trại, các nhà quản lí và các công dân trong tỉnh An Giang hoạt động trong các lĩnh

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Hiệp hội Nghề nuôi và Chế biến Thủy sản tỉnh An Giang (AFA) là gì?. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Hiệp hội Nghề nuôi và Chế biến Thủy sản tỉnh An Giang (hay trong tiếng Anh là An Giang Fisheries Association – AFA). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Trả lời

Your email address will not be published.