Hiệp Hội Rau Quả Việt Nam

[CPP] HIỆP HỘI RAU QUẢ VIỆT NAM là gì? Tên tiếng Anh của Hiệp Hội Rau Quả Việt Nam là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Hiệp Hội Rau Quả Việt Nam.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Hiệp Hội Rau Quả Việt Nam Vietnam fruit and vegetables Association – VINAFRUIT

Khái niệm Hiệp Hội Rau Quả Việt Nam

Hiệp Hội Rau Quả Việt Nam trong tiếng Anh là Vietnam fruit and vegetables Association; viết tắt là VINAFRUIT.

Hiệp Hội Rau Quả Việt Nam được thành lập năm 2001, là tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tập hợp các doanh nghiệp, các tổ chức và công dân Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, kinh doanh rau quả theo qui định của pháp luật Việt Nam, tự nguyện thành lập, nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Đến tháng 07/2019 Hiệp Hội có gần 90 hội viên gồm các doanh nghiệp, tổ chức chuyên sản xuất, chế biến, xuất khẩu, kinh doanh bán buôn bán lẻ, nghiên cứu, tư vấn và dịch vụ liên quan đến ngành rau quả.

Hiệp Hội Rau Quả Việt Nam là hội viên của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Nội dung về Hiệp Hội Rau Quả Việt Nam

Địa vị pháp lí, trụ sở

Hiệp Hội có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng; hoạt động theo qui định pháp luật Việt Nam và điều lệ Hiệp Hội được Bộ trưởng Bộ Nội Vụ phê duyệt. Trụ sở chính của Hiệp Hội đặt tại TP Hồ Chí Minh.

Hiệp Hội hoạt động trên phạm vi cả nước, trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, kinh doanh rau quả trên lãnh thổ Việt Nam theo qui định của pháp luật Việt Nam.

Hiệp Hội chịu sự quản lí nhà nước của Bộ Nội vụ; sự quản lí của các Bộ, ngành liên quan đến ngành, lĩnh vực hoạt động của Hiệp Hội theo qui định của pháp luật.

Nhiệm vụ của Hiệp Hội

– Chấp hành các qui định của pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Hiệp Hội. Hiệp Hội được tổ chức, hoạt động theo Điều lệ Hiệp Hội đã được Bộ Nội Vụ phê duyệt. Không được lợi dụng hoạt động của Hiệp Hội để làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, đạo đức, thuần phong mĩ tục, truyền thống của dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

– Tập hợp, đoàn kết hội viên; tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của Hiệp Hội; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của Hiệp Hội nhằm tham gia phát triển lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Hiệp Hội, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

– Phổ biến, bồi dưỡng kiến thức cho hội viên, hướng dẫn hội viên tuân thủ pháp luật, chế độ, chính sách của Nhà nước và Điều lệ, qui chế, qui định của Hiệp Hội; Tổ chức các buổi hội thảo về kĩ thuật sản xuất, chế biến, kinh doanh rau quả. Các lớp tập huấn, đào tạo, tư vấn về nghiệp vụ, khoa học – công nghệ, cách thức quản lí mới, kĩ năng, kĩ xảo nghề nghiệp cho hội viên trong phạm vi, lĩnh vực hoạt động của Hiệp Hội theo qui định của pháp luật.

– Đại diện hội viên tham gia, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về các chủ trương, chính sách liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp Hội theo qui định của pháp luật; tham gia hoạt động tư vấn, phản biện, trao đổi thông tin, đào tạo nâng cao năng lực, cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, kinh doanh rau quả.

– Hòa giải tranh chấp, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Hiệp Hội theo qui định của pháp luật.

– Mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế theo qui định của pháp luật nhằm tranh thủ các điều kiện để phát triển ngành, lĩnh vực sản xuất, chế biến, kinh doanh rau quả.

– v.v…

(Tài liệu tham khảo: vinafruit.net)

Định nghĩa tóm tắt:

Hiệp Hội Rau Quả Việt Nam có tên tiếng Anh là Vietnam fruit and vegetables Association – VINAFRUIT.

Hiệp Hội Rau Quả Việt Nam được thành lập năm 2001, là tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tập hợp các doanh nghiệp, các tổ chức và công dân Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, kinh doanh rau quả theo qui định của pháp luật Việt Nam.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Hiệp Hội Rau Quả Việt Nam (Vietnam fruit and vegetables Association – VINAFRUIT) là gì?. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Hiệp Hội Rau Quả Việt Nam (hay trong tiếng Anh là Vietnam fruit and vegetables Association – VINAFRUIT). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Trả lời

Your email address will not be published.