Hình thức trả công theo thời gian

[CPP] HÌNH THỨC TRẢ CÔNG THEO THỜI GIAN là gì? Tên tiếng Anh của Hình thức trả công theo thời gian là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Hình thức trả công theo thời gian.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Hình thức trả công theo thời gian Time Wage System

Khái niệm Hình thức trả công theo thời gian

Hình thức trả công theo thời gian trong tiếng Anh được gọi là Time Wage System.

Trong hình thức trả công theo thời gian, tiền công của công nhân được tính toán dựa trên cơ sở mức tiền công đã được xác định cho công việc và số đơn vị thời gian (giờ hoặc ngày) thực tế làm việc.

Với điều kiện họ phải đáp ứng các tiêu chuẩn thực hiện công việc tối thiểu đã được xây dựng trước nếu muốn tiếp tục được nhận mức tiền công cho công việc đó.

Tiền công trả theo thời gian thường được áp dụng cho các công việc sản xuất nhưng khó định mức được cụ thể; hoặc các công việc đòi hỏi chất lượng cao, các công việc mà năng suất, chất lượng phụ thuộc chủ yếu vào máy móc, thiết bị hay các hoạt động tạm thời, sản xuất thử.

Ưu điểm và nhược điểm 

– Ưu điểm của hệ thống này là dễ hiểu, dễ quản lí, tạo điều kiện cho cả người quản lí và công nhân có thể tính toán tiền công một cách dễ dàng. 

Các mức thời gian được sử dụng cũng như các ghi chép về số lượng sản phẩm sản xuất thực tế của các cá nhân chỉ là để nhằm mục đích kiểm tra, chứ không dùng để tính toán trực tiếp lượng tiền công. 

– Nhược điểm chủ yếu của hình thức trả công theo thời gian là tiền công mà công nhân nhận được không liên quan trực tiếp đến sự đóng góp lao động của họ trong một chu kì thời gian cụ thể. 

Vì thế, sự khuyến khích thực hiện công việc dựa trên những đòi hỏi tối thiểu của công việc cần phải được thực hiện bởi những biện pháp tạo động lực khác ngoài các khuyến khích tài chính trực tiếp. 

Tuy nhiên, nhược điểm của hình thức trả công theo thời gian có thể được khắc phục nhờ chế độ thưởng. Do vậy, trả công theo thời gian có thể được thực hiện theo hai chế độ:

– Trả công theo thời gian đơn giản: theo số ngày (hoặc giờ) thực tế làm việc và mức tiền công ngày (hoặc giờ) của công việc.

– Trả công theo thời gian có thưởng: gồm tiền công theo thời gian đơn giản cộng với tiền thưởng. Tiền thưởng có thể tính cho tất cả các sản phẩm được sản xuất, cũng có thể được tính cho số sản phẩm vượt mức hoặc cho mức độ thực hiện công việc xuất sắc.

(Tài liệu tham khảo: Thù lao lao động, Trung tâm đào tạo từ xa, ĐH Kinh tế Quốc dân)

Định nghĩa tóm tắt:

Hình thức trả công theo thời gian có tên tiếng Anh là Time Wage System.

Trong hình thức trả công theo thời gian, tiền công của công nhân được tính toán dựa trên cơ sở mức tiền công đã được xác định cho công việc và số đơn vị thời gian (giờ hoặc ngày) thực tế làm việc.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Hình thức trả công theo thời gian (Time Wage System) là gì? Ưu điểm và hạn chế. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Hình thức trả công theo thời gian (hay trong tiếng Anh là Time Wage System). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Trả lời

Your email address will not be published.