Hoá học hoá nông nghiệp

[CPP] HOÁ HỌC HOÁ NÔNG NGHIỆP là gì? Tên tiếng Anh của Hoá học hoá nông nghiệp là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Hoá học hoá nông nghiệp.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Hoá học hoá nông nghiệp Agricultural Chemicalization

Khái niệm Hoá học hoá nông nghiệp

Hoá học hoá nông nghiệp trong tiếng Anh gọi là: Agricultural Chemicalization.

Hoá học hoá là quá trình áp dụng những thành tựu của ngành công nghiệp hoá chất phục vụ nông nghiệp, bao gồm việc sử dụng các phương tiện hoá học vào các hoạt động sản xuất nông nghiệp và phục vụ đời sống ở nông thôn.

Hóa học hoá nông nghiệp là quá trình liên tục của những tiến bộ khoa học công nghệ liên quan đến các phương tiện hoá học của lao động nông nghiệp và của các phương tiện phục vụ đời sống nông thôn. 

Nội dung

Nội dung của hoá học hoá nông nghiệp bao gồm:

– Bổ sung và tăng cường cung cấp thức ăn cho cây trồng vật nuôi bằng việc sử dụng các loại phân bón hoá học, thức ăn gia súc có bổ sung các nguyên tố vi lượng.

– Bảo vệ cây trồng vật nuôi thông qua việc sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ dịch bệnh gia súc, gia cầm v.v…

– Sử dụng các vật liệu hoá học trong xây dựng các công trình phục vụ nông nghiệp như công trình thuỷ lợi, cải tạo đất, xây dựng chuồng trại v.v…

– Sử dụng các vật liệu hoá học trong sản xuất các đồ dùng phục vụ sinh hoạt nông thôn.

Vấn đề cần chú ý khi thực hiện hóa học hoá nông nghiệp

Những vấn đề cần chú ý.

Để thực hiện hoá học hoá nông nghiệp có hiệu quả, cần chú ý những vấn đề sau:

– Sử dụng đúng liều lượng các loại hoá chất trong việc cung cấp thức ăn cho cây trồng vật nuôi, trong bảo vệ động thực vật. Kết hợp hợp lí việc sử dụng phân bón hoá học với các loại phân chuồng và phân xanh. Sử dụng hợp lí các chất kích thích tăng trưởng trong chăn nuôi.

– Sử dụng đúng kĩ thuật các loại hoá chất, đặc biệt là trong khâu chế biến, bảo quản rau quả thực phẩm.

– Tăng cường quản lí Nhà nước đối với việc sản xuất, tiêu thụ sử dụng các phương tiện hoá học dùng trong sản xuất nông nghiệp và đời sống nông thôn.

– Phải có hướng dẫn kĩ thuật cho người nông dân, đảm bảo an toàn lao động, đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình sử dụng các phương tiện hoá chất vào sản xuất nông nghiệp.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Kinh tế Nông nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo Hà Nội)

Định nghĩa tóm tắt:

Hoá học hoá nông nghiệp có tên tiếng Anh là Agricultural Chemicalization.

Hóa học hoá nông nghiệp là quá trình liên tục của những tiến bộ khoa học công nghệ liên quan đến các phương tiện hoá học của lao động nông nghiệp và của các phương tiện phục vụ đời sống nông thôn.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Hoá học hoá nông nghiệp (Agricultural Chemicalization) là gì?. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Hoá học hoá nông nghiệp (hay trong tiếng Anh là Agricultural Chemicalization). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Trả lời

Your email address will not be published.