Hội Cao su – Nhựa Thành phố hồ Chí Minh

[CPP] HỘI CAO SU – NHỰA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH là gì? Tên tiếng Anh của Hội Cao su – Nhựa Thành phố hồ Chí Minh là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Hội Cao su – Nhựa Thành phố hồ Chí Minh.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Hội Cao su – Nhựa Thành phố hồ Chí Minh Rubber Plastic Manufacturers Association – RPMA

Khái niệm Hội Cao su – Nhựa Thành phố hồ Chí Minh

Hội Cao su – Nhựa Thành phố hồ Chí Minh có tên tiếng Anh là Rubber Plastic Manufacturers Association – RPMA.

Hội Cao su – Nhựa Thành phố hồ Chí Minh là một tổ chức tự nguyện của các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế cùng hoạt động trong lãnh vực cao su – nhựa, các nhà quản lí, chuyên viên kĩ thuật có liên quan đến ngành cao su – nhựa hoạt động trên địa bàn Thành phố.

Hội Cao su – Nhựa Thành phố Hồ Chí Minh là thành viên của Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh hoạt động trong hệ thống tổ chức của Hiệp Hội Doanh Nghiệp Thành phố

Mục đích của Hội là tập hợp, vận động trên nguyên tắc tự nguyện các doanh nghiệp thuộc nhiều thành phần kinh tế, các nhà quản lí, chuyên viên kĩ thuật đầu tư công sức và trí tuệ vào việc phát triển ngành cao su – nhựa theo đúng chủ trương, luật pháp của Nhà nước; đồng thời bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của Hội viên.

Nhiệm vụ

– Đại diện cho Hội viên và bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của Hội viên trong quan hệ giao dịch nghề nghiệp.

– Tìm hiểu các tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Hội viên để đề đạt với Chính quyền thông quan Hiệp Hội Doanh Nghiệp về những vấn đề liên quan đến ngành cao su – nhựa và môi trường kinh doanh của Hội viên.

–  Đoàn kết giúp đỡ Hội viên phát huy mọi khả năng và tiềm lực nhằm ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh, không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế.

– Thường xuyên cung cấp cho Hội viên các thông tin về kinh tế, thị trường, các tiến bộ về khoa học kĩ thuật… có liên quan đến ngành cao su – nhựa, giúp Hội viên mở rộng kiến thức, nghiên cứu và ứng dụng vào sản xuất kinh doanh.

– Tổ chức các cuộc Hội nghị, hội thảo để trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp, khuyến khích hợp tác, liên kết giữa các doanh nghiệp Hội viên nhằm bổ khuyết cho nhau những mặt yếu kém để cùng tồn tại và phát triển.

– Phối hợp với cơ quan quản lí Nhà nước, các đơn vị có chức năng để phổ biến chủ trương, chính sách và luật pháp Nhà nước cũng như trong việc huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao tay nghề cho người lao động .

– Đại diện cho Hội viên trong các quan hệ kinh tế, khoa học công nghệ với các tổ chức trong và ngoài nước.

– Khuyến khích và hướng dẫn Hội viên thực hiện các chính sách xã hội và tham gia các phong trào quần chúng ở Thành phố. Hợp tác với tổ chức công đoàn tổ chức thực hiện nghiêm túc Bộ luật lao động trong các doanh nghiệp Hội viên.

(Tài liệu tham khảo: Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Hội Cao su – Nhựa Thành phố Hồ Chí Minh, Theo Quyết định số: 1109/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2006 của Chủ tịch Uy Ban Nhân Dân Thành phố)

Định nghĩa tóm tắt:

Hội Cao su – Nhựa Thành phố hồ Chí Minh có tên tiếng Anh là Rubber Plastic Manufacturers Association – RPMA.

Hội Cao su – Nhựa Thành phố hồ Chí Minh là một tổ chức tự nguyện của các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế cùng hoạt động trong lãnh vực cao su – nhựa, các nhà quản lí, chuyên viên kĩ thuật có liên quan đến ngành cao su – nhựa hoạt động trên địa bàn Thành phố.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Hội Cao su – Nhựa Thành phố Hồ Chí Minh (Rubber Plastic Manufacturers Association – RPMA) là gì?. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Hội Cao su – Nhựa Thành phố hồ Chí Minh (hay trong tiếng Anh là Rubber Plastic Manufacturers Association – RPMA). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Trả lời

Your email address will not be published.