Hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt

[CPP] HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG SẮT là gì? Tên tiếng Anh của Hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt Contract for the Carriage of Goods by Rail

Khái niệm Hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt

Hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt trong tiếng Anh là Contract for the Carriage of Goods by Rail.

Hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt là sự thỏa thuận giữa doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển đường sắt với người thuê vận chuyển, theo đó doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển đường sắt nhận vận chuyển hàng hóa từ nơi nhận đến với đến và giao hàng hóa cho người nhận hàng hóa xác định quan hệ về nghĩa vụ và quyền lợi của các bên và được lập thành văn bản hoặc hình thức khác mà hai bên thỏa thuận.

Các khái niệm liên quan

Giá cước vận chuyển hàng hóa trên đường sắt là mức phí cần phải trả khi giao dịch hàng hoá với người vận chuyển.

Giá cước vận chuyển hàng hóa trên đường sắt do doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển đường sắt quyết định, phải được công bố và niêm yết tại ga đường sắt trước thời hạn thi hành tối thiểu là mười ngày đối với vận tải hàng hóa, trừ trường hợp giảm giá. Cước vận tải hàng siêu trường, siêu trọng do doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt và người thuê vận tải thỏa thuận.

Hóa đơn gửi hàng hóa là bộ phận của hợp đồng vận chuyển do doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển đường sắt phát hành theo mẫu đã đăng kí với cơ quan quản lí nhà nước có thẩm quyền.

Doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển đường sắt có trách nhiệm lập hóa đơn vào giao cho người thuê vận chuyển sau khi người thuê vận chuyển giao hàng hóa; có chữ kí của người thuê vận chuyển hoặc người được người thuê vận chuyển ủy quyền.

Hóa đơn gửi hàng hóa là chứng từ giao nhận hàng hóa giữa doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển đường sắt và người thuê vận chuyển, là chứng cứ để giải quyết tranh chấp.

Hóa đơn gửi hàng hóa phải ghi rõ loại hàng hóa; kí hiệu, mã hiệu hàng hóa; số lượng, trọng lượng hàng hóa; nơi giao hàng hóa, nơi nhận hàng hóa, tên và đại chỉ của người gửi hàng, tên và đại chỉ của người nhận hàng;…

Đối với hợp đồng vận chuyển hàng hóa quốc tế bằng đường sắt được điều chỉnh bởi nhiều nguồn luật, trong đó có Công ước về vận chuyển đường sắt quốc tế 1980 (COTIF 1980); Hiệp định liên vận đường sắt quốc tế (SMGS) năm 1951, được sửa năm 1992;…

Mục 1 Điều 7 Hiệp định SMGS và phần 1 của phụ lục 12.5 thì vận đơn đường sắt bao gồm:

– Bản chính phiếu gửi hàng, bản này đi theo hàng tới ga đến và được giao cho người nhận cùng với hàng hóa

– Giấy theo hàng, giấy này đi theo hàng đến ga đến và lưu ở nước đến

– Bản sao phiếu gửi hàng, được giao cho người gửi sau khi xếp hàng lên toa xe

– Giấy giao hàng, đi theo hàng đến ga đến và được lưu ở ga đến

– Giấy bao tin hàng đến, theo hàng đến ga đến và được giao cho người nhận.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Pháp luật kinh tế, NXB Tài chính)

Định nghĩa tóm tắt:

Hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt có tên tiếng Anh là Contract for the Carriage of Goods by Rail.

Hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt là sự thỏa thuận giữa doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển đường sắt với người thuê vận chuyển, theo đó doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển đường sắt nhận vận chuyển hàng hóa từ nơi nhận và giao hàng hóa cho người

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt là gì? các khái niệm liên quan. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt (hay trong tiếng Anh là Contract for the Carriage of Goods by Rail). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Đánh giá!

Trả lời

Your email address will not be published.