Trang chủ KHOA HỌC

KHOA HỌC

Thông tin về những hiện tượng khoa học, nghiên cứu, phát minh trong xã hội, kỹ thuật, môi trường, thiên nhiên mới nhất trong nước và thế giới.

Những phát minh vĩ đại thay đổi lịch sử thế giới

Những phát minh vĩ đại nhất góp phần làm thay đổi thế giới

0
Tổng hợp những phát minh quan trọng nhất trên thế giới góp phần làm thay đổi lịch sử nhân loại! Phát minh Lửa (năm...

Đất hiếm là gì? Các quốc gia có trữ lượng và khai thác đất...

0
"Đất hiếm" là một trong những chủ đề nổi bật nhất hiện nay khi mà cuộc "chiến tranh thương mại giữ Mỹ và...

Các nhà khoa học lỗi lạc nhất trong lịch sử thế giới

0
Trong bất cứ thời kỳ nào, các nhà khoa học luôn được coi trọng. Họ là những người rất quan trọng đối với nhân...

Xem nhiều