[CPP] KHỐI LƯỢNG CHÀO BÁN là gì? Tên tiếng Anh của Khối lượng chào bán là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Khối lượng chào bán.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Khối lượng chào bán Ask Size

Khái niệm Khối lượng chào bán

Khối lượng chào bán trong tiếng Anh là Ask Size.

Khối lượng chào bán là lượng chứng khoán mà một nhà tạo lập thị trường đang bán với giá chào bán. Khối lượng chào bán càng cao thì càng có nhiều người muốn bán. Khi người mua muốn mua chứng khoán, anh ta có thể chấp nhận giá chào bán và mua với khối lượng chào bán tại mức giá đó. Nếu người mua muốn có nhiều chứng khoán hơn ở khối lượng chào bán hiện tại thì anh ta phải trả mức giá cao hơn cho người sẵn sàng bán tiếp theo.

Hiểu về Khối lượng chào bán

Các nhà tạo lập thị trường là doanh nghiệp hoặc một tổ chức mua hay bán một loại chứng khoán trên thị trường chứng khoán, qua đó tạo ra thị trường cho loại chứng khoán đó. Nhà tạo lập thị trường phải ấn định mức giá mà chứng khoán đó sẽ được bán (giá chào bán) và số tiền mà chứng khoán sẵn sàng bán tại mức giá đó (khối lượng chào bán). 

Ngoài ra, nhà tạo lập thị trường cũng phải ấn định giá mà tại đó họ sẵn sàng mua chứng khoán (giá chào mua) và lượng chứng khoán mà họ sẵn sàng mua (khối lượng chào mua). Khi một khách hàng muốn thực hiện giao dịch, nhà tạo lập thị trường sẽ tạo đơn hàng với giá chào bán thấp nhất (cho đơn đặt hàng mà khách hàng muốn mua) hoặc giá chào mua cao nhất (cho đơn đặt hàng mà khách hàng muốn bán).

Giá chào bán và giá chào mua thường được hiển thị bằng con số trong ngoặc trong báo giá. Chúng đại diện cho số lượng cổ phần, theo các lô 10 hoặc 100, là các lệnh giới hạn giao dịch đang chờ xử lí. Những con số này được gọi là khối lượng chào mua và khối lượng chào bán, và đại diện cho tổng số giao dịch đang chờ xử lí tại một mức giá chào mua và giá chào bán nhất định.

Cách thức hoạt động của giá chào bán và giá chào mua

Ví dụ, một báo giá cổ phiếu cho XYZ Corp với giá chào mua là $15,30 (25) và giá chào bán là $15,50 (10). Giá chào mua là giá thầu cao nhất được ấn định để mua cổ phiếu XYZ, trong khi giá chào bán là giá thấp nhất được ấn định cho loại cổ phiếu này. 

Các con số bên cạnh giá chào mua và giá chào bán (hiển thị trong ngoặc đơn) cho biết số lượng cổ phần đang chờ giao dịch ở mức giá tương ứng. Trong ví dụ này, giá chào mua giới hạn hiện tại là 15,30 đô la, có 2.500 cổ phiếu đang được chào bán để mua tập trung. Việc mua tập trung là dành cho tất cả các đơn dự thầu tại mức giá chào mua đó, bất kể giá chào mua là của một người đấu thầu 2.500 cổ phiếu hay 2.500 người dự thầu cho một cổ phần. Điều này cũng tương tự như giá chào bán.

Sự chênh lệch giữa hai mức giá được gọi là chênh lệch giá mua – giá bán. Nếu một nhà đầu tư mua cổ phiếu XYZ, anh ta sẽ trả $15,50. Nếu sau đó anh ta thanh toán số cổ phiếu này, chúng sẽ được bán với giá 15,30 đô la. Chênh lệch giữa hai mức giá lúc này là khoản lỗ đối với nhà đầu tư.

(Tài liệu tham khảo: investopedia.com)

Định nghĩa tóm tắt:

Khối lượng chào bán có tên tiếng Anh là Ask Size.

Khối lượng chào bán là lượng chứng khoán mà một nhà tạo lập thị trường đang bán với giá chào bán. Khối lượng chào bán càng cao thì càng có nhiều người muốn bán.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Khối lượng chào bán (Ask Size) là gì? Hiểu về Khối lượng chào bán. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Khối lượng chào bán (hay trong tiếng Anh là Ask Size). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Trả lời

Your email address will not be published.