[CPP] KÌ NGHỈ THUẾ là gì? Tên tiếng Anh của Kì nghỉ thuế là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Kì nghỉ thuế.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Kì nghỉ thuế Tax Holiday

Khái niệm Kì nghỉ thuế

Kì nghỉ thuế trong tiếng Anh là Tax holiday.

Kì nghỉ thuế là một chương trình khuyến khích của chính phủ nhằm giảm hoặc xoá bỏ thuế cho các doanh nghiệp. Kì nghỉ thuế thường được dùng để giảm thuế bán hàng của chính quyền địa phương, nhưng chúng cũng thường được dùng bởi chính phủ các nước đang phát triển để giúp kích thích đầu tư nước ngoài.

Kì nghỉ thuế phổ biến ở các nước đang phát triển, ví dụ như Phillipines, Myanmar,… Kì nghỉ thuế đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế.

Đặc điểm của Kì nghỉ thuế

Khi một cơ quan chính phủ muốn khuyến khích việc mua một số mặt hàng hoặc tăng cường tham gia vào một số hoạt động nhất định, chính phủ có thể đưa ra một kì nghỉ thuế, một khoảng thời gian tạm thời giảm hoặc xoá bỏ thuế suất áp dụng cho một số sản phẩm hoặc dịch vụ. 

Ví dụ, nhiều chính quyền địa phương có một kì nghỉ thuế bán hàng vào cuối tuần trước khi trường học bắt đầu lại vào mùa thu để giảm gánh nặng chi phí của phụ huynh khi đi mua sắm đồ dùng cho trẻ em hoặc quần áo. 

Một kì nghỉ thuế cũng được áp dụng cho các doanh nghiệp để khuyến khích hoạt động kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng. Được sử dụng với hi vọng tăng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) ở các nước đang phát triển, kì nghỉ thuế là một cách mà chính phủ thu hút các nhà đầu tư nước ngoài hoặc các công ty nước ngoài thành lập cơ sở tại nước sở tại.

Kì nghỉ thuế thường được áp dụng trong các ngành công nghiệp cụ thể để giúp thúc đẩy tăng trưởng, phát triển hoặc đa dạng hóa các ngành công nghiệp trong nước. Trong một số trường hợp, các doanh nghiệp mới thường được áp dụng kì nghỉ thuế, giúp doanh nghiệp giảm một số chi phí hoạt động để doanh nghiệp có thể tập trung vào việc tăng doanh thu và tăng trưởng. Biện pháp chính sách tài khóa này cũng đóng vai trò động lực cho nhiều người khởi nghiệp.

Tranh luận về lợi ích của kì nghỉ thuế

Việc kì nghỉ thuế có thật sự tạo ra lợi ích hay không vẫn đang là một cuộc tranh luận. Một mặt, mặc dù chính phủ mất đi các khoản thu được tạo ra từ việc bán hàng trong thời gian giảm thuế tạm thời, nhưng các kì nghỉ thuế được cho là tăng doanh thu thuế trong dài hạn vì chúng giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động kinh doanh hoặc tăng trưởng, tạo thêm doanh thu chịu thuế cho cơ quan thuế. Ngoài ra, doanh thu bị mất cũng được cho là được bù đắp bằng việc tăng lượng mua của người tiêu dùng muốn tận dụng lợi thế của việc giảm thuế.

Mặt khác, người ta tin rằng doanh số tăng trong kì nghỉ thuế kì thực là kết quả của việc doanh số giảm trước kì nghỉ thuế; do đó, kì nghỉ thuế chỉ đơn giản là thay đổi doanh số bán hàng xảy ra trước hoặc sau khoảng thời gian này. Trên thực tế, người tiêu dùng không mua nhiều hơn, họ chỉ đơn giản là thay đổi thời gian mua hàng. 

Ngoài ra, vì các nhà bán lẻ không trả tiền thuế bán hàng (người tiêu dùng phải trả thuế bán hàng), một số nhà bán lẻ có thể tận dụng lợi thế kì nghỉ thuế bằng cách tăng giá hàng hóa và giảm số tiền tiết kiệm được của người tiêu dùng.

(Theo Investopedia)

Định nghĩa tóm tắt:

Kì nghỉ thuế có tên tiếng Anh là Tax Holiday.

Kì nghỉ thuế là một chương trình khuyến khích của chính phủ nhằm giảm hoặc xoá bỏ thuế cho các doanh nghiệp.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Kì nghỉ thuế (Tax Holiday) là gì? Đặc điểm. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Kì nghỉ thuế (hay trong tiếng Anh là Tax Holiday). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Đánh giá!

Trả lời

Your email address will not be published.