Kinh tế học ứng dụng

[CPP] KINH TẾ HỌC ỨNG DỤNG là gì? Tên tiếng Anh của Kinh tế học ứng dụng là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Kinh tế học ứng dụng.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Kinh tế học ứng dụng Applied Economics

Khái niệm Kinh tế học ứng dụng

Kinh tế học ứng dụng trong tiếng Anh là Applied Economics.

Kinh tế học ứng dụng áp dụng những nguyên lí nền tảng của lí thuyết và nguyên tắc kinh tế cho các tình huống trong thế giới thực với mục đích là dự đoán các kết quả có thể xảy ra. 

Việc áp dụng kinh tế học ứng dụng được thiết kế để xem xét, phân tích các kết quả tiềm năng mà không có ‘độ nhiễu’ gắn với các lí giải không được chứng minh bởi các con số. 

Kinh tế học ứng dụng có thể liên quan đến việc sử dụng nghiên cứu tình huống và kinh tế lượng, là việc áp dụng dữ liệu trong thế giới thực vào các mô hình thống kê và so sánh kết quả với các lí thuyết đang được thử nghiệm.

Bản chất của kinh tế học ứng dụng

Kinh tế học ứng dụng là việc thử nghiệm lí thuyết kinh tế để xác định xem chúng có phù hợp trong thế giới thực hay không. Nghiên cứu về kinh tế, mặt khác, dựa vào việc lí giải các sự kiện lịch sử trong các lí thuyết của nó. 

Do đó, kinh tế học ứng dụng có thể lập ra danh sách các bước có thể được thực hiện để đảm bảo sự ổn định cho các sự kiện trong thế giới thực.

Việc sử dụng kinh tế học ứng dụng có thể bao gồm việc đầu tiên là khám phá các lí thuyết kinh tế để phát triển các câu hỏi về hoàn cảnh hoặc tình huống, sau đó rút ra nguồn dữ liệu và các khung tham chiếu khác để hình thành một câu trả lời hợp lí cho câu hỏi đó. Mục đích là để thiết lập một kết quả giả thuyết dựa trên các tình huống đang diễn ra.

Kinh tế học ứng dụng trong thế giới thực

Kinh tế học ứng dụng có thể minh họa các kết quả tiềm năng của các lựa chọn được thực hiện bởi cá nhân. Ví dụ: nếu người tiêu dùng mong muốn sở hữu một mặt hàng xa xỉ nhưng có nguồn tài chính hạn chế, việc đánh giá chi phí và tác động dài hạn của việc mua hàng đối với tài sản có thể giúp xác định xem chi phí đó có đáng bỏ ra hay không.

Việc tiêu thụ hàng hóa và tác dụng lâu dài của chúng cũng có thể được trình bày thông qua kinh tế học ứng dụng. Ví dụ, nếu một cá nhân muốn ăn uống thỏa sức, kinh tế học ứng dụng có thể được sử dụng để trình bày các lí thuyết và kết quả có thể xảy ra đối với việc người đó cố gắng đạt được mục tiêu giảm cân.

Kinh tế học ứng dụng có thể mang tới sự hiểu biết về qui luật hiệu suất giảm dần. Ví dụ, nếu một người làm cho một công ty mà phát cho mọi nhân viên cùng một khoản tiền thưởng, bất kể kinh nghiệm hay tiền lương của họ, kinh tế học ứng dụng có thể chỉ ra rằng lợi ích về lâu dài sẽ bị hạn chế. 

Nếu công ty trả tiền thưởng 50 USD vào cuối mỗi quý cho mỗi nhân viên thì có thể tạo ra tác động tích cực đến một công nhân có mức lương thấp. Tuy nhiên, thông qua kinh tế học ứng dụng, có thể thấy rằng khi một nhân viên đạt được thâm niên và mức lương cao hơn, tiền thưởng này sẽ có ít ảnh hưởng hơn đến thu nhập của họ.

(Theo investopedia)

Định nghĩa tóm tắt:

Kinh tế học ứng dụng có tên tiếng Anh là Applied Economics.

Kinh tế học ứng dụng áp dụng những nguyên lí nền tảng của lí thuyết và nguyên tắc kinh tế cho các tình huống trong thế giới thực với mục đích là dự đoán các kết quả có thể xảy ra.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Kinh tế học ứng dụng (Applied Economics) là gì? Kinh tế học ứng dụng trong thế giới thực. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Kinh tế học ứng dụng (hay trong tiếng Anh là Applied Economics). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Đánh giá!

Trả lời

Your email address will not be published.