Lãi suất phần trăm hàng năm

[CPP] LÃI SUẤT PHẦN TRĂM HÀNG NĂM là gì? Tên tiếng Anh của Lãi suất phần trăm hàng năm là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Lãi suất phần trăm hàng năm.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Lãi suất phần trăm hàng năm Annual percentage rate – APR

Khái niệm Lãi suất phần trăm hàng năm

Lãi suất phần trăm hàng năm trong tiếng Anh gọi là annual percentage rate, viết tắt là APR.

Lãi suất phần trăm hàng năm là tỉ lệ lãi phải trả cho khoản vay hay mức sinh lời từ đầu tư hàng năm. Lãi suất phần trăm hàng năm thể hiện chi phí vay vốn thực sự phải trả hàng năm. Nó bao gồm tất cả các loại phí liên quan đến giao dịch nhưng không tính gộp.

Vì thường thì các khoản vay hay hợp đồng tín dụng rất đa dạng trong cấu trúc lãi suất, phí giao dịch, tiền phạt trả trễ, và nhiều nhân tố khác. Một công thức tính chung như lãi suất phần trăm hàng năm cung cấp cho người vay một con số cụ thể để hình dung và so sánh lãi suất giữa các bên cho vay.

Công thức và cách tính

Lãi suất : tổng lãi trả

Vốn gốc : số tiền vay

n : tổng số ngày

Lãi suất phần trăm hàng năm được diễn tả dưới dạng phần trăm. Nó cho biết tỉ lệ so với vốn gốc mà bạn phải trả trong một kì. Nó bao gồm tất cả các loại phí như phí tháng, phí ban đầu,…

Các đặc điểm của lãi suất phần trăm hàng năm

Các khoản vay thường sử dụng một lãi suất phần trăm hàng năm cố định hoặc thả nổi. Một lãi suất phần trăm hàng năm cố định là một tỉ lệ lãi suất được đảm bảo không thay đổi trong suốt thời gian vay. Một lãi suất phần trăm thả nổi có tỉ lệ lãi suất có thể thay đổi bất kì lúc nào.

Có nhiều loại dạng lãi suất phần trăm hàng năm khác nhau và rất dễ nhầm lẫn giữa chúng. Cũng có nhiều định nghĩa khác nhau trong luật pháp. Ví dụ, lãi suất phần trăm hiệu quả hàng năm có thể được tính bằng rất nhiều cách, như cộng phí quản lý vào trước khi tính lãi gộp, hay tính lãi gộp hàng năm không kể phí, hoặc khấu hao dần phí quản lý như là một khoản vay ngắn hạn.

Tại Mỹ, lãi suất phần trăm hàng năm được tính bằng cách lấy lãi suất mỗi kì nhân với số kì được tính trong một năm và điều này được quy định trong Đạo luật cho vay năm 1968. Tuy nhiên, một lỗ hỏng trong đạo luật này đã bị những công ty sản xuất ô tô lớn sử dụng để thể hiện một lãi suất phần trăm hàng năm thấp hơn thực tế cho khách hàng. Và ‘lãi suất 0%’ đã trở thành một câu nói gây hiểu lầm từ lúc đó.

Định nghĩa về lãi suất phần trăm hàng năm ở những nước khác cũng rất khác nhau. Các nước thuộc liên minh EU thì chú trọng vào quyền lợi của khách hàng và sự minh bạch tài chính. Nên tại đây, một công thức tính lãi suất phần trăm hàng năm nhất quán được sử dụng. Mặc dù vậy, ở những nước khác nhau trong EU, thì họ cũng có những trường hợp khác nhau để sử dụng công thức tính này ngoài những trường hợp được EU qui định.

(Theo Investopedia)

Định nghĩa tóm tắt:

Lãi suất phần trăm hàng năm có tên tiếng Anh là Annual percentage rate – APR.

Lãi suất phần trăm hàng năm là tỉ lệ lãi phải trả cho khoản vay hay mức sinh lời từ đầu tư hàng năm. Lãi suất phần trăm hàng năm thể hiện chi phí vay vốn thực sự phải trả hàng năm. Nó bao gồm tất cả các loại phí liên quan đến giao dịch nhưng không tính gộp.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Lãi suất phần trăm hàng năm (Annual Percentage Rate – APR) là gì? Những đặc điểm cần lưu ý. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Lãi suất phần trăm hàng năm (hay trong tiếng Anh là Annual percentage rate – APR). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Đánh giá!

Trả lời

Your email address will not be published.