[CPP] LỆNH ATO là gì? Tên tiếng Anh của Lệnh ATO là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Lệnh ATO.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Lệnh ATO At-The-Opening Order

Khái niệm Lệnh ATO

Lệnh ATO hay lệnh tại lúc mở cửa trong tiếng Anh là At-The-Opening Order, viết tắt là ATO.

Lệnh ATO là một lệnh nhà đầu tư sử dụng để yêu cầu nhà môi giới hoặc công ty môi giới của người đó mua hoặc bán một chứng khoán cụ thể trong tài khoản của người đó vào đầu ngày giao dịch hay khi thị trường mở. Nếu lệnh không thể được thực hiện khi mở cửa thị trường, nó sẽ bị hủy. Nếu lệnh ATO không thể được thực hiện khi mở cửa thị trường, nó sẽ bị hủy.

Một nhà đầu tư có thể đặt lệnh ATO dựa trên sự kiện gì đó đã xảy ra sau khi thị trường đóng cửa vào ngày giao dịch trước đó được dự kiến là sẽ ảnh hưởng đến giá mở cửa của cổ phiếu vào ngày giao dịch ngày hiện tại. Lệnh ATO có thể không được thực hiện ở mức giá mở chính xác của chứng khoán, nhưng nó phải nằm trong một phạm vi mở nhất định.

Các dấu hiệu cho biết giá mở cửa của một cổ phiếu có thể được xác định bởi hoạt động giao dịch trước khi thị trường mở nếu có, đặc biệt là những thông tin quan trọng như báo cáo thu nhập hàng quý hoặc thông báo về một quyết định quan trọng của công ty được thông báo trước khi thị trường chính thức mở cửa vào buổi sáng .

Đặc điểm lệnh ATO

Nhà đầu tư khi đã quyết định mua hoặc bán chứng khoán nào đó khi mở cửa giao dịch sẽ yêu cầu người môi giới hoặc công ty môi giới của họ thực hiện lệnh, trong trường hợp họ là nhà đầu tư trung bình thì họ sẽ phải gửi giao dịch trực tuyến. Các nhà môi giới trực tuyến thường sẽ gửi lại tin nhắn để cảnh báo nhà đầu tư rủi ro về giá khi thực hiện lệnh ATO.

Bằng cách sử dụng lệnh ATO, nhà đầu tư có thể vượt lên những người mua khác để giao dịch trước chứng khoán mong muốn của họ. Ví dụ khi công ty thông báo các thông tin tích cực có thể làm di chuyển giá cổ phiếu tăng lên. Nhà đầu tư có thể phải trả giá cao hơn giá đóng cửa của ngày hôm trước nhưng với niềm tin rằng nó sẽ tiếp tục tăng người này có thể sử dụng lệnh ATO để mua. 

Ngược lại, nếu thông tin xấu được công khai trước khi ngày giao dịch bắt đầu, người đó có thể gửi lệnh bán ATO để thoát khỏi cổ phiếu trước khi giá cổ phiếu giảm xuống hơn nữa và do đó giảm thiểu tổn thất.

(Theo Investopedia)

Định nghĩa tóm tắt:

Lệnh ATO có tên tiếng Anh là At-The-Opening Order.

Lệnh ATO là một lệnh nhà đầu tư sử dụng để yêu cầu nhà môi giới hoặc công ty môi giới của người đó mua hoặc bán một chứng khoán cụ thể trong tài khoản của người đó vào đầu ngày giao dịch hay khi thị trường mở.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Lệnh ATO (At-The-Opening Order) trong chứng khoán là gì?. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Lệnh ATO (hay trong tiếng Anh là At-The-Opening Order). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Trả lời

Your email address will not be published.