[CPP] LỆNH BOX-TOP là gì? Tên tiếng Anh của Lệnh Box-Top là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Lệnh Box-Top.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Lệnh Box-Top Box-Top Order

Khái niệm Lệnh Box-Top

Lệnh Box-Top trong tiếng Anh là Box-Top Order.

Lệnh Box-Top là lệnh mua hoặc bán chứng khoán được thực hiện với giá tốt nhất tại thời điểm khớp lệnh, phần chưa khớp sẽ chuyển sang lệnh giới hạn với mức giá bằng với giá của phần đã được khớp.

Trong đó, lệnh giới hạn là một lệnh để thực hiện giao dịch mua hoặc bán một số lượng chứng khoán đã đặt ở một mức giá đã chỉ định hoặc tốt hơn.

Ví dụ

Nếu một nhà giao dịch tham gia đặt lệnh Box-Top để mua 1.000 cổ phiếu với giá thị trường hiện tại là 50 đô la.

Lúc đó, chỉ một nửa số cổ phiếu được giao dịch ở mức giá 50 đô la. Lệnh giới hạn mua được đặt cho 500 cổ phiếu còn lại với giá là 50 đô la (mức giá của phần đã khớp). Nếu tại bất kì thời điểm nào khi lệnh vẫn còn hiệu lực, giá trở lại là 50 đô la, lệnh giới hạn sẽ được kích hoạt và các cổ phiếu còn lại sẽ được giao dịch ở mức 50 đô la.

Lệnh giới hạn (Limit Orders) và lệnh dừng (Stop Orders) 

Lệnh giới hạnƯu điểm của lệnh giới hạn là nó đảm bảo giao dịch sẽ được thực hiện ở một mức giá cụ thể. Lệnh giới hạn không phải lúc nào cũng được khớp, nhưng nó giúp đảm bảo rằng nhà đầu tư không bỏ lỡ cơ hội mua hoặc bán ở một mức giá mục tiêu. Tuy nhiên, lệnh này có thể có phí môi giới cao hơn lệnh dừng

Nhà đầu tư có thể đặt điều kiện cụ thể cho các lệnh giới hạn, chẳng hạn như yêu cầu tất cả các cổ phiếu mong muốn được mua hoặc bán cùng một lúc nếu giao dịch được thực hiện (khớp tất cả hoặc không khớp cổ nào).

Lệnh dừngVới lệnh dừng, giao dịch chỉ được thực hiện khi chứng khoán đạt đến một mức giá cụ thể được gọi là giá dừng.

Lệnh dừng lỗ (stop-loss order) đảm bảo rằng giao dịch không diễn ra ở mức giá tệ hơn mục tiêu được chỉ định. 

Lệnh dừng phù hợp với các nhà đầu tư không thể theo dõi cổ phiếu của họ trong một khoảng thời gian nhất định. Môi giới đôi khi thậm chí đặt lệnh dừng miễn phí.

(Nguồn tham khảo: Investopedia)

Định nghĩa tóm tắt:

Lệnh Box-Top có tên tiếng Anh là Box-Top Order.

Lệnh Box-Top là lệnh mua hoặc bán chứng khoán được thực hiện với giá tốt nhất tại thời điểm khớp lệnh, phần chưa khớp sẽ chuyển sang lệnh giới hạn với mức giá bằng với giá của phần đã được khớp.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Lệnh Box-Top (Box-Top Order) trong giao dịch chứng khoán là gì?. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Lệnh Box-Top (hay trong tiếng Anh là Box-Top Order). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Trả lời

Your email address will not be published.