Lịch biểu chi trả dần

[CPP] LỊCH BIỂU CHI TRẢ DẦN là gì? Tên tiếng Anh của Lịch biểu chi trả dần là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Lịch biểu chi trả dần.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Lịch biểu chi trả dần Amortization Schedule

Khái niệm Lịch biểu chi trả dần

Lịch biểu chi trả dần (hay lịch trả nợ) trong tiếng Anh là Amortization Schedule.

Lịch biểu chi trả dầnlà một bảng nêu đầy đủ các khoản thanh toán định kì cho một khoản vay, bao gồm số tiền gốc và số tiền lãi cần phải trả trong mỗi khoản thanh toán cho đến khi khoản vay được trả hết vào cuối thời hạn vay. 

Mỗi khoản thanh toán định kì thường sẽ bằng nhau và có giá trị lớn nhất trên lịch biểu chi trả dần do phần lớn của mỗi khoản thanh toán là tiền lãi, về sau trên lịch biểu chi trả dần sẽ là các khoản thanh toán với phần lớn là tiền gốc của khoản vay. 

Dòng cuối cùng trênlịch biểu chi trả dần là tổng số tiền lãi và tiền gốc của người đi vay cho toàn bộ thời hạn vay. 

Trong lịch biểu chi trả dần, giá trị mỗi khoản thanh toán giảm dần do tiền gốc giảm dần. 

Ví dụ, lịch biểu chi trả dần cho khoản vay thế chấp với lãi suất cố định 30.000$ trong 30 năm với lãi suất 4.5% như sau:   

(Tháng)                               Tháng 1                   Tháng 2                    Tháng 3 

Tổng thanh toán            1.266,71$                  1.266,71$                  1.266,71$ 

Tiền gốc                             329,21$                     330,45$                     331,69$ 

Tiền lãi                               937,50$                     936,27$                      935,03$ 

Tổng tiền lãi                      937,50$                  1.873,77$                   2.808,79$ 

Số dư nợ vay             249.670,79$              249.340,34$               249.008,65$ 

Đặc điểm của Lịch biểu chi trả dần 

Người đi vay và người cho vay sử dụng lịch biểu chi trả dần cho các khoản vay trả góp có ngày thanh toán được xác định trước tại thời điểm cấp khoản vay như vay thế chấp hoặc vay mua ô tô. 

Bạn có thể dễ dàng tính lịch biểu chi trả dần nếu biết thời hạn khoản vay và tổng kì thanh toán. 

Một số lưu ý

Ví dụ, nếu một người đi vay chọn lịch biểu chi trả dầnngắn hơn cho khoản thế chấp 15 năm của họ, họ sẽ tiết kiệm đáng kể tiền lãi cũng như sở hữu căn nhà sớm hơn. 

Ngoài ra, lãi suất cho các khoản vay ngắn hạn thường ở mức chiết khấu cao hơn so với các khoản vay dài hạn. 

Thế chấp trả góp ngắn hạn là lựa chọn tốt hơn cho những người đi vay có thể xử lí các khoản thanh toán hàng tháng cao mà không gặp nhiều khó khan.  

(Theo Investopedia)

Định nghĩa tóm tắt:

Lịch biểu chi trả dần có tên tiếng Anh là Amortization Schedule.

Lịch biểu chi trả dần là một bảng nêu đầy đủ các khoản thanh toán định kì cho một khoản vay, bao gồm số tiền gốc và số tiền lãi cần phải trả trong mỗi khoản thanh toán cho đến khi khoản vay được trả hết vào cuối thời hạn vay.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Lịch biểu chi trả dần (Amortization Schedule) là gì? Đặc điểm của lịch biểu chi trả dần. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Lịch biểu chi trả dần (hay trong tiếng Anh là Amortization Schedule). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Trả lời

Your email address will not be published.