[CPP] LÔ TRÒN TRONG CHỨNG KHOÁN là gì? Tên tiếng Anh của Lô tròn trong chứng khoán là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Lô tròn trong chứng khoán.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Lô tròn trong chứng khoán Round Lot

Khái niệm Lô tròn trong chứng khoán

Lô tròn trong tiếng Anh là Round Lot.

Một lô tròn là một số lượng chứng khoán tiêu chuẩn được giao dịch trên một sàn giao dịch. Trong cổ phiếu, một lô tròn được coi là 100 cổ phiếu hoặc một số lớn hơn có thể chia đều cho 100. Trong trái phiếu, một lô tròn thường có giá trị 100.000 đô la.

Một lô tròn đôi khi còn được xem là một đơn vị giao dịch bình thường.

Hiểu về lô tròn

Trong lịch sử, rất nhiều cổ phiếu có 100 cổ phiếu là lệnh nhỏ nhất có thể được đặt thông qua một sàn giao dịch. Tuy nhiên, điều đó đang thay đổi. Ngày nay, lô lẻcổ phần phân đoạn cho phép thực hiện các đơn đặt hàng nhỏ như một cổ phiếu hoặc thậm chí là một phần của cổ phiếu trên một số sàn giao dịch.

Tuy nhiên, các nhà quản lý đầu tư và tổ chức đầu tư thường mua cổ phiếu theo lô lớn. Các lô tròn thường có chi phí giao dịch thấp hơn và được áp dụng giảm giá với số lượng nhiều.

Các loại lô tròn

Lô tròn trong quyền chọn

Trong các thị trường quyền chọn, một lô tròn bao gồm 100 hợp đồng trong các quyền mua và quyền bán được quy định. Nhà đầu tư có thể mua một hợp đồng quyền chọn. Mỗi hợp đồng đó thường đại diện cho rất nhiều cổ phiếu.

Các thị trường khác, chẳng hạn như thị trường hàng hóa, có quy ước riêng cho định nghĩa của một lô tròn.

Lô tròn trong trái phiếu

Một lô tròn trong trái phiếu thường là trái phiếu trị giá 100.000 đô la hoặc bội số của 100.000 đô la. Bất kỳ số tiền nào khác được coi là một lô lẻ và có phát sinh chi phí giao dịch cao hơn. Cho thấy sự đổi mới đang diễn ra trong thị trường trái phiếu và các cơ chế đang phát triển để cho viêc giao dịch các khối nhỏ hơn và  lô lẻ.

Lô lẻ

Một lô lẻ bao gồm ít hơn 100 cổ phiếu hoặc một lô không thể chia đều cho 100 được gọi là một lô lẻ. Các lô lẻ đôi khi được kết hợp, hoặc bó lại thành các lô tròn để tạo điều kiện giao dịch. Một lô hỗn hợp bao gồm cả lô tròn và lô lẻ. Một đơn đặt hàng 198 cổ phiếu sẽ được coi là một lô hỗn hợp.

Giao dịch các lô lẻ hoặc lô hỗn hợp như vậy sẽ làm phát sinh chi phí giao dịch cao hơn, tuy nhiên các công nghệ điện tử được cải thiện đã giúp giảm chi phí giao dịch bổ sung cho chúng.

Dù vây, giao dịch lô lẻ có thể không được cho phép hoặc không được ưu tiên trong một số sàn giao dịch, các sàn này yêu cầu chỉ giao dịch các lô tròn cho các đơn đặt hàng thị trường được chỉ định trước, bao gồm cả các đơn đặt hàng dự trữ. Trong các các giao dịch này, các đơn đặt hàng được đặt cho các giao dịch ở một mức giá giao dịch cụ thể và ưu tiên được dành cho các lô tròn.

Xu hướng gần đây

Giao dịch trong các lô lẻ ngày càng trở nên phổ biến khi công nghệ cải thiện. Ngay cả cổphiếu phân đoạn bây giờ cũng có thể được giao dịch.

Giao dịch cổ phiếu phân đoạn ban đầu được thực hiện để cho phép tái đầu tư cổ tức. Tuy nhiên, nhiều công ty môi giới hiện sử dụng nó để cho phép khách hàng của họ sử dụng chiến lược đầu tư chi phí bằng đô la. Ví dụ khách hàng đặt mục tiêu cá nhân là đầu tư một số tiền định sẵn, ví dụ 200 đô la, mỗi tháng vào một cổ phiếu hoặc quỹ cụ thể bất kể sự dao động giá của nó.

Các ý chính

– Lô tròn cổ phiếu bằng 100 cổ phiếu hoặc bội số của 100 cổ phiếu.

– Lô tròn trái phiếu có giá trị 100.000 đô la hoặc bội số của 100.000 đô la.

– Các lô lẻ và các lô nhỏ hơn đã trở nên ngày càng phổ biến do tiến bộ công nghệ và nhu cầu của nhà đầu tư nhỏ lẻ.

(Theo Investopedia)

Định nghĩa tóm tắt:

Lô tròn trong chứng khoán có tên tiếng Anh là Round Lot.

Một lô tròn là một số lượng chứng khoán tiêu chuẩn được giao dịch trên một sàn giao dịch. Trong cổ phiếu, một lô tròn được coi là 100 cổ phiếu hoặc một số lớn hơn có thể chia đều cho 100. Trong trái phiếu, một lô tròn thường có giá trị 100.000 đô la. Một

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Lô tròn (Round Lot) là gì? Các loại lô tròn trong chứng khoán. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Lô tròn trong chứng khoán (hay trong tiếng Anh là Round Lot). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Đánh giá!

Trả lời

Your email address will not be published.