[CPP] LỢI ÍCH PHỤ TRỢ là gì? Tên tiếng Anh của Lợi ích phụ trợ là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Lợi ích phụ trợ.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Lợi ích phụ trợ Ancillary Benefits

Khái niệm Lợi ích phụ trợ

Lợi ích phụ trợ trong tiếng Anh là Ancillary Benefits.

Lợi ích phụ trợ là một loại bảo hiểm y tế thứ cấp bao gồm các chi phí y tế khác nhau chi trả trong thời gian nằm viện. Các lợi ích phụ trợ có thể chi trả các chi phí như vận chuyển xe cứu thương, truyền máu, thuốc men và vật tư y tế như băng bó. Những lợi ích này thường được xếp ở đầu danh sách các loại bảo hiểm y tế lớn.

Đặc điểm về các lợi ích phụ trợ

Các lợi ích phụ trợ được sử dụng để chi trả cho các chi phí mà nhiều người bỏ qua trong chi phí chăm sóc sức khỏe. Chúng thường được gán là hệ số nhân của các lợi ích hàng ngày mà bệnh viện cung cấp. Ví dụ: chính sách phụ trợ có thể chi trả gấp 20 lần lợi ích hàng ngày.

Cách thức hoạt động của lợi ích phụ trợ

Lợi ích phụ trợ là do tự nguyện hoặc do người sử dụng lao động chi trả. Về lợi ích phụ trợ do người sử dụng lao động chi trả, người sử dụng lao động thường chi trả từ 50 đến 100% phí bảo hiểm. Đối với lợi ích phụ trợ tự nguyện, người sử dụng lao động có thể chi trả từ 0 đến 49% phí bảo hiểm.

Bằng cách khấu trừ tiền lương, nhân viên sẽ trả phần còn lại của phí bảo hiểm. Khi một nhân viên sử dụng các lợi ích phụ trợ này, sẽ một yêu cầu được gửi đi và các lợi ích phụ trợ được trả trực tiếp cho nhà cung cấp đã kí kết hợp đồng trên hệ thống hoặc cho thành viên của nhà cung cấp (nếu nhà cung cấp hệ thống không thực hiện được). Đối với yêu cầu bảo hiểm nhân thọ, người thụ hưởng được thanh toán trực tiếp (trong trường hợp qua đời).

Những lợi ích của lợi ích phụ trợ đối với người sử dụng lao động

+ Đóng góp bảo hiểm liên bang (FICA) của người sử dụng lao động thấp hơn nếu doanh nghiệp tận dụng Mục 125, cho phép nhân viên sử dụng số tiền trước thuế để chi trả cho những lợi ích này

+ Các lợi ích phụ trợ nâng cao uy tín của người sử dụng lao động

+ Các lợi ích phụ trợ khiến cho một doanh nghiệp cạnh tranh hơn trên thị trường việc làm

Những lợi ích của lợi ích phụ trợ đối với nhân viên

+ Họ có thể sử dụng số tiền trước khi đóng thuế để chi trả cho các lợi ích phụ trợ

+ Khi rủi ro lan tỏa tới một nhóm lớn, phí bảo hiểm vẫn hợp lí.

+ Các sản phẩm phụ trợ đáp ứng cho người lao động có nhu cầu sử dụng các dịch vụ quan trọng để có chất lượng cuộc sống tốt hơn

+ Với các lợi ích phụ trợ về nha khoa và thị lực, người lao động được chăm sóc phòng ngừa, không chỉ chăm sóc khi có vấn đề về sức khỏe

+ Nhân viên có thể tận hưởng sự an tâm và bảo đảm cùng với các lợi ích phụ trợ và bảo hiểm nhóm.

(Tài liệu tham khảo: investopedia.com)

Định nghĩa tóm tắt:

Lợi ích phụ trợ có tên tiếng Anh là Ancillary Benefits.

Lợi ích phụ trợ là một loại bảo hiểm y tế thứ cấp bao gồm các chi phí y tế khác nhau chi trả trong thời gian nằm viện.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Lợi ích phụ trợ (Ancillary Benefits) là gì? Cách thức hoạt động của lợi ích phụ trợ. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Lợi ích phụ trợ (hay trong tiếng Anh là Ancillary Benefits). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Trả lời

Your email address will not be published.