Mô hình đánh giá kết quả đào tạo theo 4 cấp độ của Kirkpatrick

[CPP] MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐÀO TẠO THEO 4 CẤP ĐỘ CỦA KIRKPATRICK là gì? Tên tiếng Anh của Mô hình đánh giá kết quả đào tạo theo 4 cấp độ của Kirkpatrick là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Mô hình đánh giá kết quả đào tạo theo 4 cấp độ của Kirkpatrick.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Mô hình đánh giá kết quả đào tạo theo 4 cấp độ của Kirkpatrick Kirkpatrick’s Four-Level Training Evaluation Model

Khái niệm Mô hình đánh giá kết quả đào tạo theo 4 cấp độ của Kirkpatrick

Mô hình đánh giá kết quả đào tạo theo 4 cấp độ hay mô hình bốn cấp độ của Kirkpatrick trong tiếng Anh gọi là: Kirkpatrick’s Four-Level Training Evaluation Model.

Mô hình đánh giá kết quả đào tạo theo 4 cấp độ là mô hình được phát triển bởi Kirkpatrick (1959, 1977, 2006), mô hình đề xuất kết quả đào tạo có thể được đánh giá theo 4 cấp độ: Phản ứng của người học, kết quả học tập, hành vi của người học sau đào tạo và tác động của đào tạo đến tổ chức/doanh nghiệp. Theo đó:

– Cấp độ 1: Đánh giá phản ứng của người học để xem họ có hài lòng với khóa học mà họ tham dự không; có hài lòng với giảng viên, với phương pháp đào tạo, trang thiết bị không… Tại doanh nghiệp, việc đánh giá phản ứng của người học được thực hiện thường xuyên và dễ dàng thông qua điều tra, phỏng vấn.

– Cấp độ 2: Đánh giá kết quả học tập của người học, chủ yếu đánh giá về kiến thức và kĩ năng mà người học đạt được sau khóa học. Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thực hiện thường xuyên và dễ dàng thông qua kiểm tra viết dưới dạng báo cáo chuyên đề, dự án, các bài test, tình huống, phỏng vấn…

Cấp độ 3: Đánh giá hành vi. Cấp độ này đánh giá hành vi của người học có khác trước khi học không và họ có sử dụng những kiến thức, kĩ năng đã học vào thực tế không.

Việc đánh giá hành vi của người học được thực hiện không thường xuyên do cần đầu tư nhiều thời gian, tiền của và sức lực hơn so với đánh giá ở cấp độ 1 và 2. Tuy nhiên, doanh nghiệp hoàn toàn có thể làm được thông qua thu thập thông tin từ kết quả thực hiện công việc sau đào tạo từ cấp trên, đồng nghiệp, cấp dưới, khách hàng…

– Cấp độ 4: Đo lường tác động của đào tạo đến tổ chức/doanh nghiệp. Xem xét khóa đào tạo có ảnh hưởng như thế nào đến tổ chức, doanh nghiệp (kết quả kinh doanh: nâng cao chất lượng, giảm chi phí sản xuất, giảm tỉ lệ nghỉ việc…).

Việc đo lường tác động của đào tạo đến tổ chức/doanh nghiệp thường ít được các tổ chức/ doanh nghiệp thực hiện do khó có thể phân định được những sự thay đổi của doanh nghiệp là do đào tạo hay do những nhân tố khác tác động.

(Tài liệu tham khảo: Các mô hình đánh giá kết quả đào tạo trong doanh nghiệp, TS. Nguyễn Thị Liên, Tạp chí Công thương, 2017)

Định nghĩa tóm tắt:

Mô hình đánh giá kết quả đào tạo theo 4 cấp độ của Kirkpatrick có tên tiếng Anh là Kirkpatrick’s Four-Level Training Evaluation Model.

Mô hình đánh giá kết quả đào tạo theo 4 cấp độ là mô hình được phát triển bởi Kirkpatrick (1959, 1977, 2006), mô hình đề xuất kết quả đào tạo có thể được đánh giá theo 4 cấp độ: Phản ứng của người học, kết quả học tập, hành vi của người học sau đào tạo và tác động của đào tạo đến tổ chức/doanh nghiệp.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Mô hình đánh giá kết quả đào tạo theo 4 cấp độ là gì?. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Mô hình đánh giá kết quả đào tạo theo 4 cấp độ của Kirkpatrick (hay trong tiếng Anh là Kirkpatrick’s Four-Level Training Evaluation Model). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Trả lời

Your email address will not be published.