[CPP] MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ là gì? Tên tiếng Anh của Môi trường vĩ mô là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Môi trường vĩ mô.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Môi trường vĩ mô Macro environment

Khái niệm Môi trường vĩ mô

Môi trường vĩ mô trong tiếng Anh gọi là Macro environment. Môi trường vĩ mô hay môi trường kinh doanh vĩ mô của doanh nghiệp bao gồm các yếu tố nằm ngoài doanh nghiệp, có tác động ở phạm vi rộng và tác động lâu dài đến mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Các yếu tố môi trường vĩ mô ảnh hưởng đến tất cả doanh nghiệp

Các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô:

(1) Môi trường kinh tế (Economic Environment)

Môi trường kinh tế là một tập hợp nhiều yếu tố có ảnh hưởng sâu rộng và theo những chiều hướng khác nhau đến hoạt động kinh doanh của mỗi doanh nghiệp.

Các yếu tố kinh tế chủ yếu bao gồm: Tốc độ tăng trưởng nền kinh tế (GDP), kim ngạch xuất nhập khẩu, tình trạng lạm phát, thất nghiệp, tỉ giá, lãi suất ngân hàng, tốc độ đầu tư, thu nhập bình quân đầu người và cơ cấu chi tiêu, sự phân hóa thu nhập giữa các tầng lớp dân cư, thu chi ngân sách nhà nước.

(2) Môi trường chính trị, luật pháp (Political environment)

Môi trường chính trị bao gồm: Hệ thống luật pháp, các cơ quan Chính phủ và vai trò của các nhóm áp lực xã hội. Những diễn biến của các yếu tố này ảnh hưởng rất mạnh và cũng rất trực tiếp đến các quyết định marketing của doanh nghiệp.

(3) Môi trường công nghệ (Technological environment)

Môi trường công nghệ trong tiếng Anh là Technological environment. Môi trường công nghệ bao gồm các yếu tố gây tác động đến công nghệ mới, sáng tạo sản phẩm và cơ hội thị trường mới.

Đây là nhân tố có ảnh hưởng mạnh, trực tiếp đến doanh nghiệp. Các yếu tố công nghệ thường được biểu hiện như những phương pháp sản xuất mới, kĩ thuật mới, vật liệu mới, thiết bị sản xuất, các bí quyết, các phát minh sáng chế, các phần mềm ứng dụng….

(4) Môi trường văn hóa – xã hội (Socio – cultural environment)

– Môi trường văn hóa – xã hội bao gồm các yếu tố có quan hệ trực tiếp đến hành vi, thói quen, phong tục tập quán, văn hóa truyền thống, thị hiếu, các trào lưu xã hội của từng nhóm người, từng dân tộc, từng khu vực địa lí và từng cá nhân…

– Các yếu tố thuộc môi trường văn hóa – xã hội có ảnh hưởng rất sâu sắc đến hoạt động quản trị và kinh doanh của một doanh nghiệp.

(5) Môi trường tự nhiên (Natural environment)

– Các biến cố và hiện tượng tự nhiên cũng là nững nhân tố có tác động rất mạnh đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

– Các hiện tượng tự nhiên thường thấy như: mưa, hạn hán, bão, lũ, động đất… Khi các hoạt động này xảy ra đều ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Quản trị kinh doanh, NXB Tài chính)

Định nghĩa tóm tắt:

Môi trường vĩ mô có tên tiếng Anh là Macro environment.

Môi trường vĩ mô hay môi trường kinh doanh vĩ mô của doanh nghiệp bao gồm các yếu tố nằm ngoài doanh nghiệp, có tác động ở phạm vi rộng và tác động lâu dài đến mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Môi trường vĩ mô (Macro environment) là gì? Các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Môi trường vĩ mô (hay trong tiếng Anh là Macro environment). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Trả lời

Your email address will not be published.