[CPP] Thuật ngữ: Mục sở thị.

Mục sở thị là gì?

Theo Wikipedia, mục sở thị là: Nhìn, nhìn thấy, xem, tận mắt chứng kiến.

Các từ đồng nghĩa

  • Chứng kiến
  • Thực mục sở thị
  • Đích mục sở thị
  • Mục kích sở thị
  • Thành ngữ: Thập mục sở thị, thập thủ sở chỉ (Mười mắt trông thấy, mười tay trỏ vào, tức là việc đã hiển nhiên, không chối cãi được).

 

3/5 - (4 bình chọn)

Trả lời

Your email address will not be published.