[CPP] MỤC TIÊU GIÁ là gì? Tên tiếng Anh của Mục tiêu giá là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Mục tiêu giá.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Mục tiêu giá Price Target

Khái niệm Mục tiêu giá

Mục tiêu giá trong tiếng Anh là Price Target.

Mục tiêu giá là mức giá dự kiến trong tương lai của một tài sản được định ra bởi một nhà phân tích hoặc cố vấn đầu tư. Mục tiêu giá dựa trên các giả định về cung và cầu tương lai, mức độ kĩ thuật và nguyên tắc cơ bản của tài sản. 

Đối với các nhà giao dịch cá nhân, những người có thể phát triển mục tiêu giá của riêng họ cho tài sản mà họ đang giao dịch, mục tiêu giá là chỗ mà họ nhìn vào để thoát khỏi vị thế của họ khi giá dự kiến ban đầu của giao dịch đã được chấp nhận. Mục tiêu giá có thể thay đổi theo thời gian khi có thông tin mới.

Mục tiêu giá được xác định như thế nào?

Mục tiêu giá là kì vọng của các nhà phân tích và các nhà giao dịch về giá tương lai của một tài sản, chẳng hạn như cổ phiếu, hợp đồng tương lai, hàng hóa hoặc quĩ đầu tư ETF.

Một nhà phân tích có ảnh hưởng trên phố Wall có thể đưa ra một cổ phiếu hiện đang được giao dịch ở mức 60 $ với mục tiêu giá trong một năm là 90 $. Vì một số nhà giao dịch dựa trên quan điểm của nhà phân tích, nên việc thay đổi mục tiêu giá như vậy có thể có tác động tích cực đến giá cổ phiếu khi các nhà giao dịch tìm cách mua cổ phiếu dựa trên mục tiêu giá mới. 

Các nhà phân tích và tổ chức tài chính khác nhau sử dụng các phương pháp định giá khác nhau và tính đến các lực lượng kinh tế khác nhau khi quyết định một mục tiêu giá. Vì các phương pháp định giá khác nhau tùy theo nhà phân tích hoặc người giao dịch, mục tiêu giá cũng sẽ khác nhau. 

Không có cách nào để biết chắc chắn giá trị mà một cổ phiếu sẽ được giao dịch trong tương lai. Một mục tiêu giá chỉ là một sự phỏng đoán có tính toán.

Các nhà phân tích kĩ thuật sử dụng các chỉ số, hành động giá, thống kê, xu hướng và xung lượng về giá để đánh giá giá trị trong tương lai của một tài sản.

Các nhà giao dịch cơ sở sử dụng báo cáo tài chính và tỉ lệ, tốc độ tăng trưởng và đánh giá quản lí doanh nghiệp để giúp đưa ra các dự báo mục tiêu giá. 

Hai nhà đầu tư riêng biệt nắm giữ một giao dịch cổ phiếu ở mức 60 $ có thể có nhiều ý kiến khác nhau về việc cổ phiếu sẽ đi về đâu. Một nhà đầu tư có thể đặt mục tiêu giá của mình ở mức 75 $, trong khi nhà đầu tư khác đặt mức 120 $. 

Đặc điểm và tầm ảnh hưởng

Mục tiêu giá là một chức năng của mức chịu rủi ro và thời gian một nhà đầu tư dự định nắm giữ chứng khoán đó. Cả hai nhà đầu tư này có thể hành động thích hợp dựa trên thời hạn đầu tư khác nhau của họ. Nhà đầu tư có mục tiêu 75 $ có thể muốn thoát khỏi giao dịch trong vòng một năm, trong khi nhà đầu tư có mục tiêu giá 120 $ có thể sẵn sàng giữ giao dịch trong 10 năm. 

Mục tiêu giá có thể thay đổi và không cố định. Thông tin mới về tài sản được liên tục đưa ra, do đó, mục tiêu giá của một tài sản có thể được thay đổi theo thời gian. Một tài sản mà một nhà phân tích hoặc nhà giao dịch tin rằng có giá quá cao, có thể có mục tiêu giá thấp hơn giá hiện tại. Điều này có nghĩa là họ hi vọng giá của tài sản sẽ giảm xuống mục tiêu giá thấp hơn, thay vì tăng lên mức giá cao hơn. 

Mục tiêu giá thường ảnh hưởng đến giá của một cổ phiếu của nó. Ví dụ: nếu một cổ phiếu đang giao dịch ở mức 60 $, nhưng công ty có một quí làm ăn không tốt và các nhà phân tích giảm mục tiêu giá từ 70 $ xuống 50 $, nó có thể mở ra hoạt động bán và giảm giá cổ phiếu để gần hơn với mục tiêu 50 $. Ngược lại, nếu cùng một công ty có giá cổ phiếu 60 $ có một quí làm ăn hiệu quả và các nhà phân tích tăng mục tiêu giá từ 70 $ lên 80 $, nhiều nhà đầu tư sẽ có thể chọn đầu tư, đẩy giá cổ phiếu lên cao.

(Theo Investopedia)

Định nghĩa tóm tắt:

Mục tiêu giá có tên tiếng Anh là Price Target.

Mục tiêu giá là mức giá dự kiến trong tương lai của một tài sản được định ra bởi một nhà phân tích hoặc cố vấn đầu tư. Mục tiêu giá dựa trên các giả định về cung và cầu tương lai, mức độ kĩ thuật và nguyên tắc cơ bản của tài sản.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Mục tiêu giá (Price Target) là gì? Mục tiêu giá được xác định như thế nào?. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Mục tiêu giá (hay trong tiếng Anh là Price Target). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Trả lời

Your email address will not be published.