Ngày 31/7 (July 31): Ngày này năm xưa (On this day)

[CPP] Ngày hôm nay (31/7) là ngày gì? Những sự kiện gì đã xảy ra vào ngày này trong lịch sử Việt Nam và Thế giới? Các sự kiện có thể liên quan đến chính trị, một nhân vật hay một vài lĩnh vực nhất định… Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay bên dưới nhé!

Today’s Historical Events – On This Day (July 31)

Sự kiện trong nước hôm nay ngày 31/7 – On this day in Vietnam July 31

  • 31/7/1946:  Hội nghị cán bộ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ nhất họp.
  • 31/7/1932: Nhà hoạt động Cách mạng Nguyễn Đức Cảnh sinh nǎm 1908 quê ở Thụy Hà, Thụy Anh, Thái Bình bị thực dân Pháp xử chém tại Hải Phòng, lúc đó đồng chí mới 24 tuổi.
  • 31/7/1946: Hội nghị cán bộ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ nhất họp.
  • 31/7/1932: Nhà hoạt động Cách mạng Nguyễn Đức Cảnh sinh nǎm 1908 quê ở Thụy Hà, Thụy Anh, Thái Bình bị thực dân Pháp xử chém tại Hải Phòng, lúc đó đồng chí mới 24 tuổi.

Sự kiện quốc tế hôm nay ngày 31/7 – On this day around the world July 31

  • 31/7/1886: Ngày mất Pharen Lixtơ, nhà dương cầm điêu luyện, nhà soạn nhạc, nhà lý luận, nhạc trưởng lỗi lạc, nhà lý luận và nhà sư phạm người Hunggari.
  • 31/7/1880: Ngày sinh Prem Chanđơ, nhà vǎn hiện thực lớn của Ấn Độ. Các tác phẩm chính của ông là: Đất nước bỏng lửa” là một bản cáo trạng hùng hồn đối với thực dân Anh. Tiểu thuyết “Việc nhà, tổ ấm của tình yêu”, “Gôđan” là bộ tiểu thuyết kết tinh phong trào yêu nước chống đế quốc của nhân dân Ấn Độ. 
  • 31/7/1800: Ngày sinh Phriđích Vuêlơ (Frederie Wohler), nhà hóa học nổi tiếng người Đức, người sáng lập hoá học hữu cơ.
  • 31/7/1784: Ngày mất Đơni Điđơrô (Denis Diđerot) – nhà vǎn, nhà lý luận và phê bình, nhà triết học lớn của nước Pháp. Ông cùng với Đalambe, chủ biên bộ “Bách Khoa toàn thư” đầu tiên trên thế giới

Tổng hợp thêm sự kiện ngày 31/7 – More events on July 31

Một số sự kiện nổi bật ngày

Ngoài ra, bạn có thể xem thêm một số sự kiện đã xảy ra trong lịch sử ngày 31/7 bên dưới:

31 tháng 7: Ngày Ka Hae Hawaiʻi.

Bên trên chúng tôi đã tổng hợp các sự kiện lịch sử mà Việt Nam và thế giới đã trải qua ngày 31/7 – On this day July 31, hy vọng bài viết giúp ích bạn trong việc biết thêm về các sự kiện nổi bật trong ngày hôm nay – ngày 31 – 7.

>> Xem thêm: Tổng hợp 366 ngày này năm xưa | On This Day: The History of the World in 366 Days.

Đánh giá!

Trả lời

Your email address will not be published.