Nguy cơ tổn thất có tính thảm họa

[CPP] NGUY CƠ TỔN THẤT CÓ TÍNH THẢM HỌA là gì? Tên tiếng Anh của Nguy cơ tổn thất có tính thảm họa là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Nguy cơ tổn thất có tính thảm họa.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Nguy cơ tổn thất có tính thảm họa Catastrophe Hazard

Khái niệm Nguy cơ tổn thất có tính thảm họa

Nguy cơ tổn thất có tính thảm họa trong tiếng Anh là Catastrophe Hazard.

Nguy cơ tổn thất có tính thảm họa là thuật ngữ bảo hiểm đề cập đến rủi ro xảy ra tổn thất cao gây ra bởi một sự kiện có sức tàn phá lớn, ví dụ như bão, lũ lụt hoặc khủng bố gây ảnh hưởng đến những người tham gia bảo hiểm.

Nguy cơ tổn thất có tính thảm họa đại diện cho một rủi ro đặc biệt lớn đối với các công ty bảo hiểm vì số lượng yêu cầu tiền bồi thường là rất lớn; và được đưa ra cùng một lúc sau khi xảy ra sự kiện có sức tàn phá rất cao. 

Các công ty bảo hiểm cung cấp bảo hiểm thảm họa cũng phải có sẵn một khoản dự phòng để đảm bảo công ty sẽ có đủ tiền để chi trả trong trường hợp xảy ra thảm họa thực sự.

Nguy cơ tổn thất có tính thảm họa có thể rất khó để một công ty bảo hiểm xác định và định nghĩa chính xác. Do đó, để bảo vệ bản thân trước nguy cơ tổn thất có tính thảm họa, một số công ty bảo hiểm không cung cấp bảo hiểm thảm họa.

Trong trường hợp hợp đồng thông thường không bảo hiểm chống lại thảm họa, những người muốn được bảo hiểm trong trường hợp xảy ra thảm họa tự nhiên, chiến tranh hoặc khủng bố phải mua các hợp đồng bảo hiểm thảm họa riêng biệt. 

Ví dụ về nguy cơ tổn thất có tính thảm họa

Có một số lí do khiến cho việc bảo hiểm chống lại nguy cơ tổn thất có tính thảm họa có thể trở nên rất rủi ro cho công ty bảo hiểm: tác động tài chính của việc giải quyết các khiếu nại do sự kiện thảm họa có thể lớn hơn số tiền công ty có sẵn hoặc công ty không thể có đủ thời gian cần thiết để giả quyết những khiếu nại đó dựa trên bản chất của thảm họa.

Ví dụ bão Harvey đi qua Texas năm 2017 là một sự kiện thảm khốc mà các công ty bảo hiểm và nhiều người khác không thể lường trước được. Nếu không có bảo hiểm thảm họa, nhiều người có thể không có đủ tiền để sửa chữa hư hỏng và thiệt hại do cơn bão gây ra.

Một khu vực bị ảnh hưởng bởi thảm họa thiên nhiên cũng có thể có tác động lâu dài đến bảo hiểm tiềm năng cho cư dân trong tương lai. 

Ví dụ, nếu trước đây một khu vực không được coi là có nguy cơ cao đối với thảm họa tự nhiên như lốc xoáy hoặc bão, thì nếu khu vực đó trải qua một trận cuồng phong lớn, các công ty bảo hiểm có thể phân loại lại khu vực đó là khu vực có rủi ro xảy ra nguy cơ tổn thất có tính thảm họa cao.

Việc này có thể khiến cho công ty bảo hiểm tính phí bảo hiểm cao hơn cho các hợp đồng mới hoặc tăng phí bảo hiểm của những hợp đồng sẵn có.

(Theo investopedia)

Định nghĩa tóm tắt:

Nguy cơ tổn thất có tính thảm họa có tên tiếng Anh là Catastrophe Hazard.

Nguy cơ tổn thất có tính thảm họa là thuật ngữ bảo hiểm đề cập đến rủi ro xảy ra tổn thất cao gây ra bởi một sự kiện có sức tàn phá lớn, ví dụ như bão, lũ lụt hoặc khủng bố gây ảnh hưởng đến những người tham gia bảo hiểm.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Nguy cơ tổn thất có tính thảm họa (Catastrophe Hazard) là gì?. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Nguy cơ tổn thất có tính thảm họa (hay trong tiếng Anh là Catastrophe Hazard). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Đánh giá!

Trả lời

Your email address will not be published.