Nguyên tắc nộp đơn đầu tiên

[CPP] NGUYÊN TẮC NỘP ĐƠN ĐẦU TIÊN là gì? Tên tiếng Anh của Nguyên tắc nộp đơn đầu tiên là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Nguyên tắc nộp đơn đầu tiên.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Nguyên tắc nộp đơn đầu tiên First to file

Khái niệm Nguyên tắc nộp đơn đầu tiên

Nguyên tắc nộp đơn đầu tiên trong tiếng Anh gọi là: First to file.

Nguyên tắc nộp đơn đầu tiên có nội dung như sau:

1. Trong trường hợp có nhiều đơn đăng kí các sáng chế trùng hoặc tương đương với nhau, các kiểu dáng công nghiệp trùng hoặc không khác biệt đáng kể với nhau thì:

Văn bằng bảo hộ chỉ được cấp cho sáng chế hoặc kiểu dáng công nghiệp trong đơn hợp lệ có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất trong số những đơn đáp ứng các điều kiện để được cấp văn bằng bảo hộ.

2. Trong trường hợp có nhiều đơn của nhiều người khác nhau đăng kí các nhãn hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhau dùng cho các sản phẩm, dịch vụ trùng hoặc tương tự với nhau hoặc trường hợp có nhiều đơn của cùng một người đăng kí các nhãn hiệu trùng dùng cho các sản phẩm, dịch vụ trùng nhau thì:

Văn bằng bảo hộ chỉ được cấp cho nhãn hiệu trong đơn hợp lệ có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất trong số những đơn đáp ứng các điều kiện để được cấp văn bằng bảo hộ.

3. Trong trường hợp có nhiều đơn đăng kí qui định tại khoản 1 và khoản 2 cùng đáp ứng các điều kiện để được cấp văn bằng bảo hộ và cùng có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất thì:

Văn bằng bảo hộ chỉ được cấp cho đối tượng của một đơn duy nhất trong số các đơn đó theo thoả thuận của tất cả những người nộp đơn; nếu không thoả thuận được thì các đối tượng tương ứng của các đơn đó bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ.’

(Theo Điều 90 Luật Sở hữu Trí tuệ)

Phần lớn các nước theo phương hướng ‘ai đến nộp đơn yêu cầu bảo hộ trước sẽ được quyền ưu tiên’ (first to file). Về vấn đề này vẫn còn tranh cãi giữa hai trường phái luật: luật của Mỹ và luật của các nước khác. 

Theo luật của Mỹ, ai sáng tạo trước sẽ được ưu tiên cấp văn bằng bảo hộ, bất kể người đó có nộp đơn yêu cầu bảo hộ trước hay không (first to invent). 

Theo luật của Việt Nam, ngày ưu tiên là ngày được Cục Sở hữu Trí tuệ công nhận là ngày nộp đơn hợp lệ tại Cục hay tại một nước thành viên khác của Công ước Paris trong vòng 12 tháng đối với sáng chế, 6 tháng đối với giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp – trước khi nộp đơn tại Cục.

(Tài liệu tham khảo: Quyền Sở hữu Trí tuệ, Lê Nết, NXB Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh)

Định nghĩa tóm tắt:

Nguyên tắc nộp đơn đầu tiên có tên tiếng Anh là First to file.

Nguyên tắc nộp đơn đầu tiên là một trong những nguyên tắc quan trọng để nhận quyền ưu tiên cấp bằng bảo hộ.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Nguyên tắc nộp đơn đầu tiên (First to file) là gì?. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Nguyên tắc nộp đơn đầu tiên (hay trong tiếng Anh là First to file). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Trả lời

Your email address will not be published.