Nhà hoạch định tài chính

[CPP] NHÀ HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH là gì? Tên tiếng Anh của Nhà hoạch định tài chính là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Nhà hoạch định tài chính.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Nhà hoạch định tài chính Financial Planner

Khái niệm Nhà hoạch định tài chính

Nhà hoạch định tài chính tiếng Anh là Financial planner.

Nhà hoạch định tài chính là một chuyên gia đầu tư có trình độ, giúp các cá nhân và công ty đáp ứng các mục tiêu tài chính dài hạn của họ. 

Các nhà hoạch định tài chính thực hiện công việc của họ bằng cách tham khảo ý kiến khách hàng để phân tích mục tiêu, khả năng chấp nhận rủi ro, giai đoạn công ty và xác định một loại hình đầu tư phù hợp cho họ. Từ đó, họ có thể thiết lập một chương trình để giúp khách hàng đáp ứng các mục tiêu đó bằng cách phân phối tiền tiết kiệm có sẵn của họ vào một danh mục đầu tư đa dạng, được thiết kế để tăng trưởng hoặc tạo ra thu nhập như mong muốn.

Các nhà hoạch định tài chính cũng có thể chuyên lập kế hoạch thuế, phân bổ tài sản, quản lí rủi ro, lập kế hoạch nghỉ hưu và/hoặc lập kế hoạch bất động sản.

Đặc điểm của Nhà hoạch định tài chính

Một nhà hoạch định tài chính phải có trình độ với bằng cấp giáo dục cao, có đào tạo và nhiều kinh nghiệm để khách hàng đặt niềm tin vào các khuyến nghị của người đưa ra kế hoạch tài chính. Để thể hiện trình độ chuyên môn của mình, người hành nghề thường có theo một hoặc nhiều chứng chỉ chuyên gia.

Các nhà hoạch định tài chính cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính và quản lí tiền cho khách hàng một cách rõ ràng được coi là đơn vị ủy thác. Điều này có nghĩa là họ có nghĩa vụ pháp lí để hành động vì lợi ích tốt nhất của khách hàng, và họ có thể hưởng lợi cá nhân từ việc quản lí tài sản của khách hàng. Họ dự kiến sẽ quản lí các tài sản này vì lợi ích của khách hàng chứ không phải của riêng họ. 

Các nhà hoạch định tài chính không cần phải là RIA (công ty tư vấn đầu tư đã đăng kí) để làm việc theo mô hình kinh doanh này. Các nhà hoạch định tài chính chỉ thu phí thường kiếm tiền theo tỉ lệ mỗi giờ, hoặc một khoản cố định hàng năm, hoặc theo phần trăm tài sản đầu tư mà họ quản lí thay mặt cho khách hàng của họ.

Các nhà hoạch định tài chính ngoài kiếm được tiền từ hoa hồng, còn được trả thù lao bằng những khoản thanh toán từ các công ty có sản phẩm đầu tư mà họ đề xuất. Họ cũng có thể kiếm tiền bằng cách mở tài khoản cho khách hàng.

(Theo Investopedia)

Định nghĩa tóm tắt:

Nhà hoạch định tài chính có tên tiếng Anh là Financial Planner.

Nhà hoạch định tài chính là một chuyên gia đầu tư có trình độ, giúp các cá nhân và công ty đáp ứng các mục tiêu tài chính dài hạn của họ.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Nhà hoạch định tài chính (Financial Planner) là ai? Đặc điểm. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Nhà hoạch định tài chính (hay trong tiếng Anh là Financial Planner). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Trả lời

Your email address will not be published.