Nhóm khách hàng chấp nhận muộn

[CPP] NHÓM KHÁCH HÀNG CHẤP NHẬN MUỘN là gì? Tên tiếng Anh của Nhóm khách hàng chấp nhận muộn là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Nhóm khách hàng chấp nhận muộn.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Nhóm khách hàng chấp nhận muộn Late Majority

Khái niệm Nhóm khách hàng chấp nhận muộn

Nhóm khách hàng chấp nhận muộn trong tiếng Anh là Late Majority.

Nhóm khách hàng chấp nhận muộn đề cập đến phân khúc cuối thứ hai về lượng người áp dụng công nghệ tiên tiến.

Việc áp dụng các sản phẩm tiên tiến có thể được chia thành năm phân khúc chính: Nhóm khách hàng đổi mới (người đầu tiên áp dụng), khách hàng thích nghi nhanh, khách hàng chấp nhận sớm, khách hàng chấp nhận muộn và khách hàng lạc hậu. Các nhóm này được phác họa dọc theo một đường cong hình chuông để đưa ra tỉ lệ phần trăm lượng người cho mỗi nhóm.

Nhóm khách hàng chấp nhận muộn chiếm khoảng 34% lượng người và sẽ chỉ sử dụng một sản phẩm mới sau khi thấy rằng phần lớn mọi người đều đã áp dụng thành công.

Những đặc trưng của nhóm khách hàng chấp nhận muộn

Nhóm khách hàng chấp nhận muộn thường là người già, ít giàu có và ít hiểu biết hơn so với các phân khúc đầu tiên trong vòng đời áp dụng công nghệ. Nhóm khách hàng thích nghi nhanh và nhóm khách hàng chấp nhận sớm là những người trẻ hơn, thường thân thuộc với công nghệ hơn và coi trọng sản phẩm đủ để chi tiêu ở giai đoạn đầu.

Trên thực tế, nhóm khách hàng thích nghi nhanh là những công ty dễ nắm bắt nhất miễn là sản phẩm của họ đủ sáng tạo, nhưng cả khách hàng chấp nhận sớm và khách hàng chấp nhận muộn đều đòi hỏi những yêu cầu có giá trị hơn.

Các công ty đánh giá sản phẩm của mình sẽ được bán như thế nào bằng cách tính đến thời gian cần thiết hơn 50% thị trường áp dụng một sản phẩm mới. Có thể mất nhiều thời gian để đa số chấp nhận các sản phẩm đột phá và thường cần phải giảm giá để xâm nhập vào các phân khúc miễn cưỡng hơn.

Thông thường, nhóm khách hàng chấp nhận muộn được giảm giá lớn nhất để lôi kéo họ mua sau khi nhóm khách hàng chấp nhận sớm đã mua.

Sự hình thành mô hình nhóm khách hàng chấp nhận sớm và chấp nhận muộn

Sự phân chia nhóm người dọc theo đường cong hình chuông với các nhãn để nắm bắt các đặc điểm của các nhóm xuất phát từ các nghiên cứu về sử dụng phân bón, thuốc kháng sinh vật nuôi và các cải tiến khác hiện đang là tiêu chuẩn trong ngành nông nghiệp.

Các nghiên cứu ban đầu chỉ bắt đầu với nhóm khách hàng chấp nhận sớm, đa số chấp nhận và không chấp nhận, nhưng điều này thay đổi khi họ xem xét mức độ phức tạp của một thực nghiệm nông nghiệp cũng đóng vai trò trong việc phổ biến và áp dụng sản phẩm. Khi ngày càng có nhiều nghiên cứu xem xét các vấn đề này, mô hình đã được sửa đổi với các danh mục tốt hơn và áp dụng cho đường cong hình chuông.

Mô hình áp dụng này hiện đang được áp dụng phổ biến cho lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông. Thật thú vị khi có rất nhiều quan sát đưa ra kể cả khi ta đang xem xét lựa chọn hạt giống trong những năm 1950 hay là học máy vào những năm 2000. Công nghệ càng phức tạp bao nhiêu thì càng mất nhiều thời gian để thâm nhập tới nhóm khách hàng thích nghi nhanh, khách hàng chấp nhận sớm và chấp nhận muộn.

Tuy nhiên với công nghệ, tốc độ đổi mới có thể nhanh đến mức nhóm khách hàng lạc hậu thực sự bỏ qua toàn bộ các bước lặp của công nghệ trước khi dừng lại với thứ thường là một sản phẩm tinh tế hơn, thân thiện với người dùng hơn.

(Tài liệu tham khảo: investopedia.com)

Định nghĩa tóm tắt:

Nhóm khách hàng chấp nhận muộn có tên tiếng Anh là Late Majority.

Nhóm khách hàng chấp nhận muộn đề cập đến phân khúc cuối thứ hai về lượng người áp dụng công nghệ tiên tiến.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Nhóm khách hàng chấp nhận muộn (Late Majority) là gì? Những đặc trưng của nhóm khách hàng này. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Nhóm khách hàng chấp nhận muộn (hay trong tiếng Anh là Late Majority). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Trả lời

Your email address will not be published.