[CPP] NIÊM YẾT CỔ PHIẾU là gì? Tên tiếng Anh của Niêm yết cổ phiếu là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Niêm yết cổ phiếu.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Niêm yết cổ phiếu Stock listing

Khái niệm Niêm yết cổ phiếu

Niêm yết cổ phiếu tạm dịch trong tiếng Anh là Stock listing.

Niêm yết cổ phiếu là quá trình định danh các cổ phiếu được chuẩn hóa để giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán.

Nói cách khác đây là quá trình Sở giao dịch chấp thuận cho công ty phát hành có cổ phiếu được phép niêm yết và giao dịch trên Sở giao dịch nếu công ty đó đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về định lượng cũng như định tính theo qui định mà Sở giao dịch đặt ra.

Mục tiêu

Mục tiêu của việc niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán là:

– Thứ nhất, đối với công ty, giúp công ty tiếp cận và huy động vốn dễ dàng hơn bởi vì niêm yết có thể thu hút vốn dài hạn thông qua phát hành chứng khoán với chi phí thấp.

Thông thường, công ty niêm yết được công chúng tín nhiệm hơn công ty không được niêm yết. Do qui định bắt buộc phải công bố thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính thì các công ty niêm yết luôn phải hoàn thiện mình để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Vì vậy, khi trở thành một công ty được niêm yết thì họ có thể dễ dàng hơn trong việc huy động vốn và với chi phí huy động thấp hơn.

– Thứ hai, tác động đến công chúng, việc niêm yết góp phần quảng bá thêm hình ảnh của công ty trong các nhà đầu tư, các chủ nợ, người cung ứng, các khách hàng và những người làm công, nhờ vậy công ty được niêm yết có sức hút đối với các nhà đầu tư, tăng niềm tin đối với khách hàng.

– Thứ ba, đối với các nhà đầu tư, nâng cao tính thanh khoản cho các chứng khoán vì khi các chứng khoán được niêm yết sẽ làm cho tính thanh khoản được gia tăng và dễ dàng được sử dụng phục vụ cho các mục đích về tài chính, thừa kế và các mục đích khác.

Đồng thời niêm yết cũng tạo cơ hội cho các nhà đầu tư có vốn nhỏ có thể dễ dàng tham gia trở thành cổ đông của công ty.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Thị trường tài chính và các định chế tài chính, NXB Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh)

Định nghĩa tóm tắt:

Niêm yết cổ phiếu có tên tiếng Anh là Stock listing.

Niêm yết cổ phiếu là quá trình định danh các cổ phiếu được chuẩn hóa để giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Niêm yết cổ phiếu (Stock listing) là gì?. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Niêm yết cổ phiếu (hay trong tiếng Anh là Stock listing). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Đánh giá!

Trả lời

Your email address will not be published.