Danh sách các Huyện của Bắc Giang

[CPP] Đơn vị hành chính Việt Nam hiện nay được chia thành 3 cấp (cấp Tỉnh, cấp Huyện và cấp Xã). Danh sách các huyện thuộc cấp thứ 2. Hiện nay Tỉnh Bắc Giang có 10 đơn vị hành chính cấp Huyện,…