SWIFT/BIC Code là gì? Danh sách mã SWIFT/BIC của các ngân hàng tại Việt...

 Nếu bạn đang Kiếm tiền online (Make Money Online - MMO), ví dụ như Kiếm tiền với Google Adsense thì chắc chắn khái niệm...

Cổ phiếu

Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành hoặc bút toán ghi số xác nhận quyền sở hữu một...

Cổ phần ưu đãi

Hai chữ ưu đãi có thể gây hiểu nhầm. Các loại cổ phần ưu đãi đều có những hạn chế để cân bằng...

Cổ phần sáng lập

Cổ phần sáng lập được hiểu là cổ phần của cổ đông sáng lập được ghi vào bản điều lệ đầu tiên của...

Cổ phần hóa

Theo nghĩa rộng, cổ phần hóa là việc chuyển đổi hình thức doanh nghiệp thành công ty cổ phần. Đối với doanh nghiệp...

Bùng bục

Bài viết tổng hợp các thông tin về cây Bùng bục: Bùng bục là gì? Công dụng của Bùng bục? Một số loại thuốc có chứa Bùng...

Bồ cu vẽ

Bài viết tổng hợp các thông tin về cây Bồ cu vẽ: Bồ cu vẽ là gì? Công dụng của Bồ cu vẽ? Một số loại thuốc...

Bèo cái

Bài viết tổng hợp các thông tin về cây Bèo cái: Bèo cái là gì? Công dụng của Bèo cái? Một số loại thuốc có chứa Bèo...

Thất diệp nhất chi hoa

Bài viết tổng hợp các thông tin về cây Thất diệp nhất chi hoa: Thất diệp nhất chi hoa là gì? Công dụng của Thất diệp...

Decoy Effect (Hiệu Ứng Chim Mồi): Nghệ thuật giúp khách hàng đưa ra quyết...

Trong kinh doanh, không phải doanh nghiệp cứ có "chiến lược khủng" thì mới có kết quả tốt. Bài viết này giới thiệu...