Biến phí

2
Biến phí hay còn gọi là chi phí biến đổi là những khoản chi phí thay đổi theo quy mô sản xuất...

Biên lợi nhuận

0
Biên lợi nhuận là tỷ lệ được tính toán bằng cách lấy lợi nhuận chia cho doanh thu. Chỉ số này cho...

Biên độ giao dịch

0
Biên độ giao dịch là khoảng biến động giá được phép giao dịch giữa mức cao nhất và mức thấp nhất. Ví...

Bí mật kinh doanh

0
Bí mật kinh doanh là thông tin có đủ các điều kiện sau đây: Không phải là hiểu biết thông thường. Có...

Bẫy thu nhập trung bình

0
Bẫy thu nhập trung bình là khái niệm chỉ tình trạng một quốc gia thoát nghèo, gia nhập vào nhóm nước có...

Bất ổn vĩ mô

0
 Bất ổn vĩ mô chỉ trạng thái biến động bất thường của các chỉ số kinh tế vĩ mô. Điều này được thể...

Bất khả kháng

0
Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan mà các bên liên quan không thể lường...

Bất động sản/Động sản

0
Theo pháp luật dân sự Việt Nam bất động sản (BĐS) bao gồm: đất đai, nhà, công trình xây dựng gắn liền với...

Basel

1
Basel là các quy định do Ủy ban Basel về giám sát ngân hàng đưa ra dưới dạng hiệp ước và khuyến...

Bảo tức

0
Bảo tức là lợi tức (khoản lãi chia không đảm bảo) được thông báo cho bên mua bảo hiểm vào mỗi năm...