[CPP] PHÂN CẤP QUẢN LÍ là gì? Tên tiếng Anh của Phân cấp quản lí là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Phân cấp quản lí.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Phân cấp quản lí Decentralized management

Khái niệm Phân cấp quản lí

Phân cấp quản lí trong tiếng Anh được gọi là Decentralized management.

Phân cấp quản lí là hình thức theo đó việc ra quyết định được thực hiện ở các cấp quản trị thấp hơn trong hệ thống quản lí, thường là ở các chi nhánh nước ngoài. 

Phân cấp quản lí thường mang lại cho các chi nhánh ở nước ngoài quyền tự chủ lớn hơn trong việc quản lí hoạt động của mình.

Các lập luận ủng hộ phân cấp quản lí

Thứ nhất, các nhà quản trị cấp cao có thể phải làm việc quá tải khi được trao thẩm quyền đưa ra tất cả các quyết định, và điều đó có thể dẫn đến những quyết định sai lầm. 

Sự phân cấp quản lí cho phép cấp quản lí cao nhất có đủ thời gian để tập trung vào các vấn đề cốt yếu và uỷ quyền cho các cấp quản lí thấp hơn xử lí những vấn đề thông thường.

Thứ hai, việc nghiên cứu động cơ của con người cũng thiên về tán đồng cho việc phân cấp quản lí. Các nhà khoa học hành vi từ lâu đã cho rằng con người sẽ làm việc tốt hơn nếu họ có được mức độ tự do cá nhân và mức độ kiểm soát công việc cao hơn.

Thứ ba, việc phân cấp quản lí tạo ra sự linh hoạt cao hơn – cụ thể là sự phản ứng nhanh hơn đối với với những biến động của môi trường, bởi vì các quyết định không nhất thiết lúc nào cũng phải được ‘đệ trình lên các cấp cao hơn’, trừ những trường hợp ngoại lệ.

Thứ tư, sự phân cấp quản lí có thể dẫn tới những quyết định có chất lượng tốt hơn vì chúng được đưa ra bởi những cá nhân có thông tin tốt hơn so với các nhà quản trị ở các cấp cao hơn.

Thứ năm, phân cấp quản lí có thể giúp tăng cường sự kiểm soát. Có thể sử dụng việc phân cấp quản lí để thiết lập những bộ phận nhỏ có tính độc lập tương đối trong phạm vi một tổ chức. 

Các nhà quản lí ở những đơn vị này phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về hoạt động của mình. Nếu trách nhiệm của họ đối với các quyết định đưa ra càng cao thì càng có ít lí do để họ có thể phủ nhận trách nhiệm của mình đối với hoạt động yếu kém của các đơn vị đó.

Khi nào nên phân cấp quản lí

Phân cấp ra quyết định là thích hợp khi môi trường kinh doanh quốc gia thay đổi nhanh chóng, dẫn đến gia tăng áp lực thích ứng với địa phương. 

Do các nhà quản trị ở các chi nhánh nước ngoài thường có mối liên hệ chặt chẽ hơn với các nền văn hoá, chính trị, luật pháp và kinh tế địa phương, có thể dễ nhận thấy sự thay đổi của môi trường hơn các nhà quản trị ở trụ sở chính. 

Cho nên việc phân cấp quản lí có thể giúp tạo ra các sản phẩm thích hợp hơn với nhu cầu và sở thích của người tiêu dùng địa phương.

(Tài liệu tham khảo: Kinh doanh quốc tế, Trung tâm đào tạo từ xa, ĐH Kinh tế Quốc dân)

Định nghĩa tóm tắt:

Phân cấp quản lí có tên tiếng Anh là Decentralized management.

Phân cấp quản lí là hình thức theo đó việc ra quyết định được thực hiện ở các cấp quản trị thấp hơn trong hệ thống quản lí, thường là ở các chi nhánh nước ngoài.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Phân cấp quản lí (Decentralized management) là gì? Lợi ích. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Phân cấp quản lí (hay trong tiếng Anh là Decentralized management). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Trả lời

Your email address will not be published.