[CPP] PHÂN TÍCH PEST là gì? Tên tiếng Anh của Phân tích PEST là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Phân tích PEST.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Phân tích PEST PEST Analysis

Khái niệm Phân tích PEST

Phân tích PEST trong tiếng Anh là PEST Analysis

Phân tích PEST giúp doanh nghiệp xác định được các yếu tố môi trường bên ngoài doanh nghiệp (thường là môi trường vĩ mô) có khả năng là cơ hội hoặc thách thức đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

Phân tích PEST nghiên cứu các tác động của các yếu tố trong môi trường vĩ mô, bao gồm các yếu tố chính trị – luật pháp, kinh tế, văn hóa – xã hội và công nghệ. Đây là bốn yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến các ngành kinh tế. Các yếu tố này là các yếu tố bên ngoài của doanh nghiệp và ngành, ngành phải chịu các tác động mà nó đem lại như một yếu tố khách quan. Các doanh nghiệp dựa trên các tác động đó sẽ đưa ra những chính sách, hoạt động kinh doanh phù hợp với mình nhất.

Các yếu tổ trong PEST

Yếu tố chính trị – luật pháp (Politics)

Đây là yếu tố có tầm ảnh hưởng tới tất cả các ngành kinh doanh trên một khu vực lãnh thổ, các yếu tố thể chế, luật pháp có thể ảnh hưởng đến khả năng tồn tại và phát triển của bất cứ ngành nào. 

Doanh nghiệp thường phân tích các khía cạnh sau của yếu tố môi trường chính trị, luật pháp:

– Sự ổn định về chính trị 

– Chiến lược/chính sách phát triển kinh tế xã hội của quốc gia và của các ngành/lĩnh vực/vùng/địa phương.

– Quan điểm và chính sách hội nhập kinh tế, chính sách mở cửa, chính sách thương mại quốc tế,…

– Chính sách thuế

– Các đạo luật liên quan đến kinh doanh

– Mức độ thực thi luật pháp

– Tình trạng quan liêu và tham nhũng

– Chất lượng của dịch vụ công…

Yếu tố kinh tế (Economics)

Các doanh nghiệp cần chú ý đến các yếu tố kinh tế cả trong ngắn hạn, dài hạn và sự can thiệp của chính phủ tới nền kinh tế. Thông thường, các doanh nghiệp sẽ dựa trên các phân tích về các yếu tố kinh tế sau để quyết định đầu tư vào các ngành, các khu vực:

– Tình trạng của nền kinh tế, giai đoạn hiện tại của chu kì kinh doanh

– Các yếu tố tác động đến nền kinh tế như lãi suất, lạm phát,…

– Các chính sách kinh tế của Chính phủ

– Thực trạng triển vọng kinh tế trong tương lai

– Nguồn cung lao động, chi phí nhân công, tình trạng thất nghiệp,…

Yếu tố văn hóa – xã hội (Social)

Mỗi quốc gia, vùng lãnh thổ đều có những giá trị văn hóa và các yếu tố xã hội đặc trưng, và những yếu tố này là đặc điểm của người tiêu dùng tại các khu vực đó. Những thay đổi về dân số, địa lí, văn hóa và xã hội có ảnh hưởng quan trọng đến hầu như tất cả các sản phẩm, dịch vụ, thị trường và người tiêu thụ. 

Yếu tố công nghệ (Technology)

Sự tiến bộ kĩ thuật có thể tác động sâu sắc lên những sản phẩm, dịch vụ, thị trường, nhà cung cấp, nhà phân phối, đối thủ cạnh tranh, khách hàng, quá trình sản xuất, thực tiễn tiếp thị và vị thế cạnh tranh của các tổ chức. Yếu tố này có thể được phân tích dựa trên các tiêu thức sau:

– Đầu tư của Chính phủ, doanh nghiệp vào công tác nghiên cứu và phát triển

– Tốc độ, chu kì của công nghệ, tỉ lệ công nghệ lạc hậu

– Ảnh hưởng của công nghệ thông tin, internet đến hoạt động kinh doanh, giảm chi phí liên lạc và tăng tỉ lệ làm việc từ xa

– Ảnh hưởng của công nghệ mới nổi

– Ảnh hưởng của chuyển giao công nghệ…

Vai trò của phân tích PEST

PEST là công cụ phân tích hữu ích giúp doanh nghiệp nắm được ‘bức tranh toàn cảnh’ về môi trường kinh doanh mà doanh nghiệp đang hoạt động, từ đó nhận dạng được những cơ hội và mối đe dọa tiềm ẩn trong nó. Việc phân tích PEST giúp doanh nghiệp thấu hiểu môi trường kinh doanh. Từ đó, họ có thể vạch ra kế hoạch rõ ràng và phù hợp đối với từng khu vực cụ thể, tận dụng tối đa những cơ hội đến với mình và giảm thiểu các mối đe dọa và dễ dàng đối mặt với các thách thức.

Trong quá trình ứng dụng, phân tích PEST có một số biến thể:

– SLEPT: bao gồm thêm yếu tố Legal – pháp luật

– PESTEL/PESTLE: bổ sung thêm yếu tố Environmental – môi trường

– STEEPLE: bổ sung thêm yếu tố Ethics – đạo đức

– STEEPLED: bao gồm thêm yếu tố Demographic – nhân khẩu học

(Theo Giáo trình Kinh doanh thương mại, NXB Đại học Kinh tế quốc dân)

Định nghĩa tóm tắt:

Phân tích PEST có tên tiếng Anh là PEST Analysis.

Phân tích PEST nghiên cứu các tác động của các yếu tố trong môi trường vĩ mô, bao gồm các yếu tố chính trị – luật pháp, kinh tế, văn hóa – xã hội và công nghệ. Đây là bốn yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến các ngành kinh tế.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Phân tích PEST (PEST Analysis) là gì? Các yếu tố trong PEST. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Phân tích PEST (hay trong tiếng Anh là PEST Analysis). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Trả lời

Your email address will not be published.