[CPP] PHÂN TÍCH SWOT là gì? Tên tiếng Anh của Phân tích SWOT là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Phân tích SWOT.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Phân tích SWOT SWOT analysis

Khái niệm Phân tích SWOT

SWOT là tập hợp viết tắt những chữ cái đầu tiên của các từ tiếng Anh: Strengths, Weaknesses, Opportunities và Threats.

SWOT là một mô hình tập hợp tất cả các phân tích yếu tố môi trường bên ngoài và yếu tố nội bộ trong kinh doanh của doanh nghiệp.

Ý nghĩa các thành phần SWOT

Điểm mạnh (Strengths)

Đây là nguồn lực, hoạt động mà doanh nghiệp mạnh hơn các đối thủ cạnh tranh khác. Bao gồm từ trình độ chuyên môn, các kĩ năng có liên quan, kinh nghiệm công tác, có nền tảng giáo dục tốt, có mối quan hệ rộng và vững chắc,…

Điểm yếu (Weaknesses)

Là tất cả những gì mà doanh nghiệp kém hơn các đối thủ cạnh tranh, bao gồm từ nguồn lực, kĩ năng, quan hệ,…Chiến lược marketing phải tránh hoặc hạn chế những điểm yếu thì mới có khả năng thành công.

Cơ hội (Opportunities)

Đây là tất cả những yếu tố tạo nên những thay đổi trên thị trường và trong điều kiện kinh doanh mà mang lại thuận lợi trong doanh nghiệp.

Thách thức (Threats)

Đây là những thay đổi nguy hiểm cần phải tránh hoặc hóa giải bằng những chiến lược và biện pháp marketing. Bằng việc phân tích các yếu tố môi trường sẽ xác định được những đe dọa tiềm ẩn đối với thương hiệu của doanh nghiệp.

Từ phân tích SWOT, nhà quản trị marketing có thể phát triển rất nhiều các định hướng chiến lược marketing. Ví dụ: Sử dụng sức mạnh hiện tại để khai thác cơ hội, chế ngự đe dọa; Sử dụng sức mạnh mới để khai thác cơ hội, vượt qua đe dọa,…

Cách thức thực hiện mô hình SWOT

1. Lập một bảng gồm bốn ô, tương ứng với bốn yếu tố của mô hình SWOT.

2. Trong mỗi ô, nhìn nhận lại và viết ra các đánh giá dưới dạng gạch đầu dòng, càng rõ ràng càng tốt.

3. Thẳng thắn và không bỏ sót trong quá trình thống kê. Nên quan tâm đến những quan điểm của mọi người.

4. Biên tập lại, xóa bỏ những đặc điểm trùng lặp, gạch chân những đặc điểm riêng biệt, quan trọng.

5. Phân tích ý nghĩa của chúng.

6. Vạch rõ những hành động cần làm, như: Củng cố các kĩ năng quan trọng, loại bỏ các mặt còn hạn chế, khai thác các cơ hội, bảo vệ bản thân khỏi các nguy cơ, rủi ro.

7. Định kỳ cập nhật biểu đồ SWOT, làm tăng thêm tính hoàn thiện và hiệu quả cho kế hoạch gây dựng sự nghiệp, chắc chắn tìm ra con đường dẫn đến thành công.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Quản trị Marketing, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân)

Định nghĩa tóm tắt:

Phân tích SWOT có tên tiếng Anh là SWOT analysis.

SWOT là tập hợp viết tắt những chữ cái đầu tiên của các từ tiếng Anh: Strengths (Điểm mạnh), Weaknesses (Điểm yếu), Opportunities (Cơ hội) và Threats (Thách thức). SWOT là một mô hình tập hợp tất cả các phân tích yếu tố môi trường bên ngoài và yếu tố nội

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Phân tích SWOT (SWOT analysis) là gì? Ý nghĩa và cách thực hiện. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Phân tích SWOT (hay trong tiếng Anh là SWOT analysis). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Trả lời

Your email address will not be published.