[CPP] PHÍ TƯ VẤN là gì? Tên tiếng Anh của Phí tư vấn là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Phí tư vấn.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Phí tư vấn Advisory fee

Khái niệm Phí tư vấn

Phí tư vấn, tiếng Anh gọi là advisory fee.

Phí tư vấn là phí trả cho những dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp về các vấn đề liên quan đến tiền bạc, tài chính hay đầu tư. Nó có thể được trả theo một tỉ lệ trên tổng tài sản hoặc theo số lượng giao dịch mà bên môi giới-kinh doanh thực hiện dưới dạng một khoản hoa hồng.

Hiểu rõ hơn về phí tư vấn

Phí tư vấn có thể được thu trên nhiều dịch vụ tư vấn tài chính cá nhân khác nhau. Và nó thường là nhân tố chủ chốt trong việc thực hiện đầu tư trực tiếp vào các danh mục đầu tư được quản lí chuyên nghiệp.

Nhà đầu tư cũng phải trả phí tư vấn nếu muốn nhờ bên môi giới-kinh doanh hỗ trợ thực hiện giao dịch. Nhìn chung, phí tư vấn sẽ dựa trên tài sản hoặc dựa trên hoa hồng.

Phí tư vấn dựa trên tài sản

Sự đổi mới trong tài chính công nghệ đã tạo ra nhiều sự lựa chọn về tư vấn quản lí tài sản cá nhân cho nhà đầu tư. Hiện nay, những robot tư vấn đang cạnh tranh với các tài khoản trọn gói trong ngành kinh doanh quản lí tài sản.

Nhà đầu tư cũng có thể chọn tìm đến tư vấn quản lí tài sản cá nhân từ những cố vấn tài chính truyền thống. Nhìn chung, ngành tư vấn tài chính đang ngày càng cạnh tranh hơn và điều này cũng ảnh hưởng tới các mức phí.

Tất cả những nền tảng trên đều thu phí tư vấn dựa trên tài sản cho dịch vụ của họ. Phí cho những robot tư vấntài khoản trọn gói thường sẽ thấp hơn vì chúng ít tập trung vào mỗi cá nhân hơn là những cố vấn tài chính cá nhân.

Những cố vấn tài chính cá nhân chịu trách nhiệm ủy thác để quản lí tài sản dựa trên lợi ích cao nhất của khách hàng của họ. Điều này có nghĩa là họ phải đi sâu hơn nữa để đảm bảo rằng một khoản đầu tư không chỉ phù hợp với nhà đầu tư mà còn phải tốt cho mục đích của họ. Những nhà cố vấn tài chính cá nhân này thường có mức phí tư vấn dựa trên tài sản cao nhất trong ngành, khoản 1%-1,25% trên tổng tài sản đang quản lí (AUM).

Phí tư vấn dựa trên giao dịch

Hoa hồng, hay phí giao dịch là loại phí tư vấn thứ hai mà nhà đầu tư có thể gặp. Loại phí này liên quan đến giao dịch của dịch vụ môi giới-kinh doanh trọn gói. Những nhà môi giới-kinh doanh dựa trên hoa hồng có nghĩa vụ pháp lí phải đảm bảo các khoản đầu tư đáp ứng được những tiêu chuẩn phù hợp.

Cả chứng khoán cá nhân và quĩ được quản lí đều yêu cầu một mức phí dựa trên hoa hồng. Việc giao dịch chứng khoán đơn lẻ thường phải trả một mức phí giao dịch cố định, trong khi phí của những quĩ được quản lí thường được yêu cầu dựa trên quyết định của công ty quản lí quĩ.

(Theo Investopedia)

Định nghĩa tóm tắt:

Phí tư vấn có tên tiếng Anh là Advisory fee.

Phí tư vấn là phí trả cho những dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp về các vấn đề liên quan đến tiền bạc, tài chính hay đầu tư. Nó có thể được trả theo một tỉ lệ trên tổng tài sản hoặc theo số lượng giao dịch mà bên môi giới-kinh doanh thực hiện dưới dạng một khoản hoa hồng.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Phí tư vấn (Advisor Fee) là gì? Những đặc điểm cần lưu ý. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Phí tư vấn (hay trong tiếng Anh là Advisory fee). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Trả lời

Your email address will not be published.