Phương pháp dự báo trong thẩm định dự án

[CPP] PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO TRONG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN là gì? Tên tiếng Anh của Phương pháp dự báo trong thẩm định dự án là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Phương pháp dự báo trong thẩm định dự án.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Phương pháp dự báo trong thẩm định dự án Forecasting method

Khái niệm Phương pháp dự báo trong thẩm định dự án

Phương pháp dự báo trong tiếng Anh được gọi là forecasting method.

Phương pháp dự báo là phương pháp sử dụng các số liệu điều tra thống kê và vận dụng phương pháp dự báo phù hợp để thẩm định, kiểm tra về mức cung – cầu sản phẩm của dự án, thiết bị, nguyên vật liệu và các đầu vào khác…

Các phương pháp dự báo

Phương pháp ngoại suy thống kê: là phương pháp dự báo dựa trên cơ sở thống kê các số liệu trong quá khứ theo một tiêu thức nào đó để tìm ra xu hướng, tính qui luật biến đổi của nó trong quá khứ, hiện tại nhằm dự báo cho những năm mà dự án dự kiến đi vào hoạt động.

Phương pháp sử dụng hệ số co dãn của cầu: là phương pháp dự báo thông qua việc xem xét sự thay đổi của lượng cầu khi từng nhân tố ảnh hưởng đến lượng cầu như giá cả, thu nhập, thị hiếu… thay đổi.

Phương pháp định mức: là phương pháp dự báo thông qua định mức tiêu dùng đã được xác định.

Phương pháp mô hình hồi qui tương quan: là phương pháp dự báo trên cơ sở phân tích mối quan hệ tương quan giữa cầu thị trường và các nhân tố ảnh hưởng đến cầu thị trường như giá cả; thu nhập của người tiêu dùng, giá cả hàng hoá và dịch vụ liên quan, thị hiếu của người tiêu dùng…

Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia: là phương pháp dự báo bằng cách tập hợp, hỏi ý kiến các chuyên gia giỏi thuộc các lĩnh vực.

Ưu nhược điểm và ứng dụng

– Ưu điểm

Làm tăng tính chính xác của các quyết định đánh giá tính khả thi của dự án trong quá trình thẩm định do các số liệu dự tính trong dự án đã được lượng hóa trên cơ sở khoa học.

– Nhược điểm

Tốn thời gian và chi phí thực hiện cao: chi phí để tiến hành lấy số liệu thống kê, chi phí thuê chuyên gia phân tích…

Độ rủi ro cao do dự báo có thể không chính xác do thiếu thông tin hoặc do sự thay đổi bất thường của nền kinh tế.

Kết quả thẩm định dễ mang tính chủ quan của người dự báo.

Phương pháp ngoại suy thống kê chỉ được sử dụng trong dự báo ngắn hạn.

– Ứng dụng 

Phương pháp này được sử dụng hiệu quả khi thẩm định thị trường và kĩ thuật của dự án, đặc biệt trong dự báo qui mô thị trường đầu ra và thị trường nguyên vật liệu đầu vào của dự án, dự báo công nghệ dự án…

(Tài liệu tham khảo: Công tác tổ chức và phương pháp thẩm định dự án, Trung tâm đào tạo từ xa, ĐH Kinh tế Quốc dân)

Định nghĩa tóm tắt:

Phương pháp dự báo trong thẩm định dự án có tên tiếng Anh là Forecasting method.

Phương pháp dự báo là phương pháp sử dụng các số liệu điều tra thống kê và vận dụng phương pháp dự báo phù hợp để thẩm định, kiểm tra về mức cung – cầu sản phẩm của dự án, thiết bị, nguyên vật liệu và các đầu vào khác…

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Phương pháp dự báo (Forecasting method) trong thẩm định dự án là gì?. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Phương pháp dự báo trong thẩm định dự án (hay trong tiếng Anh là Forecasting method). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Trả lời

Your email address will not be published.