[CPP] PHƯƠNG PHÁP KINH TẾ là gì? Tên tiếng Anh của Phương pháp kinh tế là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Phương pháp kinh tế.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Phương pháp kinh tế Economic Methodology

Khái niệm Phương pháp kinh tế

Phương pháp kinh tế trong tiếng Anh gọi là Economic Methodology.

Phương pháp kinh tế là các biện pháp của chủ thể quản lí được dùng để tác động lên đối tượng bị quản lí bằng cách chính sách kinh tế như các chính sách về tiền lương, thưởng phạt kinh tế, lợi nhuận, giá cả, tín dụng, tài chính, thuế,…

Phương pháp kinh tế dựa trên các chính sách về kinh tế nhằm hướng dẫn, kích thích, động viên và điều chỉnh các hành vi của những đối tượng tham gia quá trình kinh tế và sản xuất kinh doanh đi theo một mục tiêu nhất định của quá trình kinh tế.

Phương pháp kinh tế chủ yếu dựa trên sự kết hợp hài hòa lợi ích của Nhà nước, xã hội với lợi ích của tập thể và cá nhân trong quá trình kinh tế và sản xuất kinh doanh.

Vấn đề cốt yếu của việc sử dụng phương pháp kinh tế ở chỗ nắm vững bản chất các phạm trù kinh tế và vận dụng chúng với từng hoàn cảnh và thời điểm cụ thể trong quá trình quản lí.

Vận dụng tổng hợp các phương pháp quản lí kinh tế

Phải vận dụng và tổng hợp các phương pháp quản lí mới đem lại kết quả tốt cho quản lí vì các lí do sau đây:

– Các qui luật kinh tế tác động lên quá trình sản xuất kinh doanh một cách tổng hợp. Các phương pháp quản lí là sự vận dụng tự giác các qui luật kinh tế nên chúng cần sử dụng tổng hợp mới có kết quả,

– Hệ thống quản lí kinh tế và hệ thống sản xuất kinh doanh không phải là những quan hệ riêng lẻ mà là tổng hợp các quan hệ kinh tế, xã hội, chính trị, pháp luật,… do đó chỉ có sự vận dụng tổng hợp các phương pháp quản lí mới có thể diều hành được hệ thống ấy.

– Đối tượng tác động của quản lí chủ yếu là con người, cho nên phương pháp tác động đến con người cũng phải là một phương pháp tổng hợp.

– Mỗi phương pháp quản lí đều có những giới hạn áp dụng nhất định và những ưu, nhược điểm khác nhau, do đó cần sử dụng chúng một cách tổng hợp để chúng có thể bổ sung lẫn nhau.

– Các phương pháp quản lí luôn có mối liên quan chặt chẽ với nhau, vận dụng tốt phương pháp này sẽ tạo điều kiện cho việc sử dụng tốt phương pháp kia. Vậy nên cần sử dụng chúng một cách tổng hợp.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Kinh tế quản trị Kinh doanh Xây dựng, NXB Khoa học và Kỹ thuật)

Định nghĩa tóm tắt:

Phương pháp kinh tế có tên tiếng Anh là Economic Methodology.

Phương pháp kinh tế là các biện pháp của chủ thể quản lí được dùng để tác động lên đối tượng bị quản lí bằng cách chính sách kinh tế như các chính sách về tiền lương, thưởng phạt kinh tế, lợi nhuận, giá cả, tín dụng, tài chính, thuế,…

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Phương pháp kinh tế (Economic Methodology) là gì?. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Phương pháp kinh tế (hay trong tiếng Anh là Economic Methodology). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Trả lời

Your email address will not be published.