Quản trị doanh nghiệp

[CPP] QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP là gì? Tên tiếng Anh của Quản trị doanh nghiệp là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Quản trị doanh nghiệp.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Quản trị doanh nghiệp Corporate Management

Khái niệm Quản trị doanh nghiệp

Quản trị doanh nghiệp trong tiếng Anh là Corporate Management

Quản trị doanh nghiệp là một quá trình tác động liên tục, có tổ chức, có hướng đích của chủ doanh nghiệp tới tập thể những người lao động trong doanh nghiệp, sử dụng một cách tốt nhất những tiềm năng và cơ hội để tiến hành hoạt động sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp nhằm đạt được mục tiêu đề ra theo đúng luật định và thông lệ xã hội.

Bản chất của quản trị doanh nghiệp

– Xét về mặt tổ chức và kĩ thuật của hoạt động quản trị, quản trị doanh nghiệp chính là sự kết hợp mọi nỗ lực của con người trong doanh nghiệp để đạt được mục tiêu chung của doanh nghiệp và mục tiêu riêng của mỗi người một cách hợp lí và hiệu quả nhất.

Đó là quá trình hợp tác và phối hợp công việc giữa các quản trị viên trong bộ máy với công nhân trong quá trình làm việc và thông qua họ để thực hiện mục tiêu của các doanh nghiệp trong môi trường luôn luôn biến động.

Có thể nói, thực chất của quản trị doanh nghiệp là quản trị con người trong quá trình sản xuất kinh doanh.

– Quản trị doanh nghiệp thường bao gồm:

+ Chủ thể quản trị: là chủ doanh nghiệp và đội ngũ quản trị viên trong bộ máy quản trị doanh nghiệp.

+ Đối tượng bị quản trị: gồm những người lao động với phương hướng tác động quản trị thông qua các chức năng về lĩnh vực quản trị, hệ thống thông tin và quyết định của quản trị.

Ý nghĩa của hoạt động quản trị doanh nghiệp

– Xét về kinh tế – xã hội thì lí do tồn tại của doanh nghiệp, mục đích hoạt động của doanh nghiệp là do chủ doanh nghiệp đề ra.

– Hoạt động quản trị doanh nghiệp là nhằm thực hiện mục tiêu lợi ích của doanh nghiệp, đảm bảo cho doanh nghiệp tồn tại và phát triển lâu dài, bảo toàn và phát triển vốn để đáp ứng được mong muốn của chủ sở hữu và mọi thành viên trong doanh nghiệp.

– Quản trị doanh nghiệp chính là nhằm đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh cao hơn.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Quản trị doanh nghiệp, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân)

Định nghĩa tóm tắt:

Quản trị doanh nghiệp có tên tiếng Anh là Corporate Management.

Quản trị doanh nghiệp là một quá trình tác động liên tục, có tổ chức, có hướng đích của chủ doanh nghiệp tới tập thể những người lao động trong doanh nghiệp, sử dụng một cách tốt nhất những tiềm năng và cơ hội để tiến hành hoạt động sản xuất – kinh doanh

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Quản trị doanh nghiệp (Corporate Management) là gì? Bản chất và ý nghĩa. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Quản trị doanh nghiệp (hay trong tiếng Anh là Corporate Management). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Trả lời

Your email address will not be published.